Göz

göz nedir özellikleriGörmek, duymak ve dengeli hareket etmek iletişim yaşamımız için gerekli olan üç ana organa bağlıdır: Göz, kulak ve beyincik.

Göz

Fotoğrafçıların da onaylayacakları gibi, kendi makinalarıyla kıyasladıklarında göz çok kötü bir optik sistemdir. Ancak olayları renkli ve çok boyutlu olarak filme alma özelliği taşır.

Gözü incelersek orbita’da göz küresinin saklı olduğunu görürüz. Göz küresinin en dış tabakası beyaz ve elastik bir tabaka olup çok sayıda kan damarı içerir, skiera adını alır. Önde saydam “kornea” ile devam eder. Kornea (saydam tabaka) yoluyla çevremizdeki dünyanın renkli imajları, renkli ışınlar şeklinde göze ulaşır.

Göz küresinin arka kısmını, korneanın arkasını saydam bir jöle kıvamında olan camsı cisim doldurur. Camsı cisim önünde, onu gözün ön kısmından ayıran lens, yani mercek bulunur. Lens, gözün pigment tabakasının bir kısmı olan kirpiksi cisme, küçük kaslarla bağlıdır. Lensin önünde içinde kas liflerinden oluşan ve maviden siyaha, yeşilden kahverengiye kadar çeşitli renklerde iris yer alır. İris açılıp kapanarak diyafram görevi yapar.

Skiera tabakası altında koroid damar tabaka bulunur. Damar tabaka önde kirpiksi cisim ve iris ile devam eder. İrisin ortasında gözbebeği denilen ve ışığın şiddetine göre genişleyip daralan bir delik vardır. En içteki tabaka (ağ tabaka) retina olup görme sinirinin uzantısıdır.

Lensin önünde bulunan göz küresi bölgesi su yoğunluğuna yakın bir sıvıyla doludur.

Retina – Ağtabaka

Retina, ışığa karşı çok hassas bir tabakadır. İşınlar gözün dibine, göz küresinin
iç kenarına gelir. Retinanın koni ve çubukları ışığa hassas hücrelerdir, biçimler ve renkler buradan sinirler yoluyla beyne iletilir ve algılanır.

İnsanın en büyük özelliği, renkleri birbirinden ayırt edebilmesidir. Hayvanların birçoğunda bu özellik bulunmaz. Bilinenin aksine, boğalar kırmızı renge tepki göstermezler. Boğa, kırmızı pelerinin hareketlerinden dolayı uyarılır ve tepki gösterir.

Mercek

Göz küresini altı kas hareket ettirir. Ancak ilettikleri görüntülerin anlamlı bir tablo oluşturması için birlikte hareket etmesi şarttır.

Göz hareketlerinin koordinasyonu refleks bir mekanizma ile çalışan sinirsel bağlantılarla sağlanır. Yakındaki bir cismi görebilmek için gözler birlikte hafifçe aynı yere yönelirler. Buna “uyum” denir. Uyum sağlamak için göz, refleks şeklinde merceği tutan kasları büzer. Mercek kendisinden geçen ışınları retinanın üzerine yansıtır.

Lens ve göz küresinin şekilleri kırma hatalarına neden olur. Kornea, küresel değilse “astigmatizm” ortaya çıkar. Lensin ilettiği hayal, retinanın tam üstüne düşmez, önüne veya biraz arkasına gelecek şekilde olursa, algılanan şekil veya renk flu olur. Bu durumda “miyopi” (uzağı görememe) veya “hipermetropi” (yakını görememe) ortaya çıkar. “Presbit”lik durumunda ise (Yunansa “presbutes”= yaşlı) mercek, yaşla esnekliğini yitirmiştir. Mercek artık uzayıp, kısalamaz ve görüntü bozulur.

Gözün Kısımları

1. Bağlar

2. İris

3. Mercek (lens)

4. Kornea (saydam tabaka)

5. Gözbebeği

6. Cangı cisim

7. Konjuktiv

8. Göz siniri

9. StUling kanalı

10. Retina (Ağ tabaka)

11. Koroid (Damar tabaka)

12. Skelara (Gözakı)

Bu göz kesiti görme sisteminin oldukça ilke olduğunu gösteriyor.
leks alarak büzülür, ışık azalınca genişler. Bütün bunlara rağmen, göz beyne kötü kalitede bir görüntü yollar.

Ancak iyi ki beynimiz vardır. Beyin, orta kalitedeki bu bilgileri iki gözün algıladıklarını birleştirerek bütün fotoğraflardan daha gerçek bir yaşayan tablo haline sokar.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!