Göktürk Devleti

Göktürkler devleti M.S. 552 ile 659 yılları arasında hüküm sürdü.

Göktürk Devleti, 552’de Bumin Kağan tarafından kuruldu. Devletin merkezi Ötüken idi. Göktürk devleti, tarihte -bilinen- Türk adını taşıyan ilk devlet olma özelliğini taşıyordu.

Bumin Kağan döneminde, Tölesler egemenlik altına alındı, Çin ile siyasî ve ekonomik ilişkiler kuruldu. Bumin Kağan, Türklerdeki ikili devlet teşkilatı gereğince Göktürk Devleti’nin batı kanadını, kardeşi İstemi Yabgu’ya verdi.

Göktürk Devleti en güçlü dönemini Mukan Kağan zamanında yaşadı. Bu dönemde devletin sınırlan, doğuda Mançurya’dan, batıda Volga Irmağı’na kadar uzanıyordu.

İstemi Yabgu’dan sonra yerine geçen oğlu Tardu’ nun, Göktürk Devleti’nin başına geçmek istemesi, anlaşmazlıklara neden oldu. Bu durumdan yararlanmak isteyen Çin’in kışkırtmalan sonucu çıkan çatışmalar, Göktürk Devleti’nin ikiye ayrılmasına neden oldu (582). Çin, 630’da Doğu Göktürk Devleti’ne, 659’da Batı Göktürk Devleti’ne son verdi.

 

>> Sonraki Sayfa >>

 

 

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!