Flora ve Vejetasyon

flora ve vejetasyonÜlkemiz, bitki türleri ve bitkilerin biraraya gelerek oluşturdukları topluluklar açısından son derece zengindir. Bu bitkilerin bir kısmı, dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen endemik tür ve topluluklardır. Bu durum Türkiye’nin çok engebeli bir yüzey şekline sahip olması ve herhangi bir bölgede farklı bitkilerin yetişmesine uygun ortam koşullarının bulunmasıdır.

Özellikle dağılık alanlar ve yeraltı suyu seviyesinin yüksek olduğu bazı lokal yerler, relik ve endemik bitki türleri yönünden zengindir. Bunlara örnek olarak Köyceğiz Gölü çevresindeki sığla veya günlük ağacı (Luçuidambar orientaiıs), Toros Dağlarında Anamas ve Davras Dağı’ndaki karstik çukurlar içerisinde yetişen kasnak meşesi (Ouercus vulcarıica), Kazdağ-ları’ndaki Kazdağı göknarı (Abies equi-trojani) verilebilir.

Ayrıca Toroslar’daki sedir (Cedrus libam) ormanları, Batı Karadeniz Bölümü’nde hem Cide hem de Yenice kasabasının güneyinde kuzeye bakan karstik yamaçlarda ve “Yedigöller” mevkiin-deki zengin flora ve vejetasyon görülmeye değerdir. Bu bitki zenginliğinden dolayı, Türkiye’de uluslararası alanda göknar, kızılçam, sedir ve ehrami karaçam sempozyumları düzenlenmiştir.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!