Fiziki Coğrafya

Fizikî coğrafya, yeryüzünde hem canlı hem de cansız ortamı oluşturan öğeleri dikkate alır ve âdeta bir ortam bilimi olan ekolojide olduğu gibi, bunlar arasındaki karşılıklı ilişkileri inceler. Bu öğeler; yeryüzü şekillerinin oluşumlarına veya şekillen­di) k;i amilin özelliğine göre topoğrafya tipleri, iklim, toprak, doğal bitki örtüsü ve hayvan topluluklarıdır. Bunlardan arazi şekilleri, iklim ve ana materyal grupları ortamın cansız öğelerini, toprak (içerisinde flora ve fauna barındırdığı için), bitki ve hayvan toplulukları da canlı öğelerini oluşturur.

Fiziki coğrafyanın araştırma-inceleme kapsamına başlıca bilim dalları şunlardır:

Jeomorfoloji: Dünya’nın şekillenmesini inceleyen jeomorfoloji, hem kara yüzeyini hem de denizaltını ele alır; buradaki şekilleri (dağlar, platolar, ovalar) flzyograflk birimlere ayırır. Bunların oluşumu ve şekillenmesinde etkili olan faktörleri ayrı ayrı ele alarak inceler.

Klimatoloji (İklim Bilimi): İklimi oluşturan öğeler ile iklim tipleri ve bunların ynryüzüne dağılışı ele alınır. Genel atmosfer dolaşımı, hava kütleleri, iklim elemanlarını oluşturan yağış, sıcaklık, bulutluluk, nem, sis vb. incelenir. Yükselti, dağların uzanışı, bakı, karasallık gibi fizikî coğrafya özelliklerinin iklimelemanları üzerindeki etkileri açıklanır.

Toprak Coğrafyası: Toprak oluşumunda İklim, anamateryal, topoğrafya, bitki ve zamanın etkileri incelenir. Topraklar, oluşum yönünden sınıflandırılır ve toprakların dağılışının nedenleri ele alınır.

Biyocoğrafya: Canlı coğrafyası olarak da belirtilen bu dalda hem bitki hem de hayvanların doğal ortam şartları ile olan ilişkileri, bitki ve hayvanların doğal ortam üzerindeki önemi, özellikle enerji ve madde dolaşımındaki etkileri araştırılır.

 

|>> Coğrafya’nın Ana Dalları <<|

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!