Ermeni Sorunu ile İlgili Türkiye’de Çıkan Resmi Yayınlar

sözde ermeni soykırımı yayınları1. Atatürk, Mustafa Kemâl, Nutuk, 3 C., İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1962. (Bak: No. 44).

2. Söylev ve Demeçleri, 3 C., İstanbul, Maarif Matbaası, 1945, 1959, 1961.

3. Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, Ankara, Türk İnkilâp Tarihi Enstitüsü, 1963.

4. Ermeni Katolikosluk ve Patrikliği Nizamnamesi, Kudüs, J917.

5. Karal, Enver Ziya, Osmanh İmparatorluğunda Ermeni Meselesi, Ankara, Dış İşleri Akademisi, 1971.

6. I Ottoman Government,! Aspirations et Agissements Révolutionnaires des Comités Arméniens avant et après la proclamation de la Constitution Ottomane, Constantinople, 1917.

7. Ministry of Interior, Department of Refu-gees, The League of Nations and the Greeks and Armenians in Turkey, Constantinople, Impr. Ahmed Ihsan, 1921.

8. Publication du Congrès National, Documents relatifs aux atrocités commises par les Arméniens sur le population musulmane, Constantinople, 1919.

9.  Documents sur les Atrocités ArménoRusses, t.y.

10. La Vérité sur le Mouvement Révolutionnaire Arménien et les Mesures Gouvernementales, Constantinople, 1916.

11. The National Congress of Turkey, The Turco-Armenian Question . the Turkish Point of View, Constantinople, 1919.

12. Meray, Seha L., der.. Barış Konferansı  Tutanaklar, Belgeler, 8 C., Ankara, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1969-1973. (İngilizcesi : Lausanne Conference on Near Eastern Affairs: 1922-1923. Records of Proceedings and Draft Terms of Peace, Turkey No. 1 (1923), Cmd. 1814, London, His Majesty’s Stationary Office, 1923.)

13. Meray, Seha L. – Osman Olcay, der., Osmanlı Imparator-luğu’nun Çöküşü Belgeleri : Mondros Bırakışması, Sevr Andlaşması, İlgili Belgeler, Ankara, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1977.

14. Vérité sur le Mouvement Révolutionnaire arménien et les mesures gouvernementales; Journal de Guerre du deuxième régiment d’artillerie de fortresse russe d’Erzéroum depuis sa formation jusqu’à la reprise de la ville par les Turcs, le 12 mars 1918; Notes d’un officier supérieur russe sur les atrocités d’Erzéroum, Constantinople, 1919.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!