Empresyonizm / İzlenimcilik Akımı

empresyonizm nedir, özellikleriEmpresyonizm, izlenimlerin bıraktığı etkileri olduğu gibi göstermeyi amaç edinen sanat akımıdır. Bu akımın en önemli etkileri resim sanatında olmuştur. Empresyonizm, dış dünyayı realizm, natüralizm ve parnasizimde olduğu gibi gerçek çizgileriyle ve objektif olarak sanata taşımayı değil, dış dünya tabiat ve objelerin; insan ve sanatkâr üzerinde bıraktığı intibalar çerçevesinde yansıtmayı ele alır.

Empresyonizmin ortaya çıkışındaki nedenler. Empresyonizm on dokuzuncu yüzyılın sonlarında Fransa’da doğmuş, oradan Avrupa’ya ve Avrupa dışı ülkelere yayılmıştır. Bu akım on dokuzuncu yüzyılda dış âlemi bırakarak içi âlemi anlatmayı gaye edinmiştir.

Karaalioğlu (1980), empresyonizmle ekspresyonizm arasındaki farkı şöyle açıklar: Ekspresyonizm, objektiflik bahanesiyle dış âlemi tamamen ortadan kaldırmak gayesinde olduğu halde; empresyonizm, sübjektivist olarak dış âlemin bir kısmını vuzuhsuz olarak muhafaza eder. Dünya Edebiyatından empresyonist eser veren isimler arsında Paul Verlaine (1844-1896), Arthur Rimbaut (1854-1891), Rainer Maria Rilke (1875-1926) gösterilmiştir.

Türk edebiyatında empresyonizm. Empresyonizmin örneklendirilmesi sırasında bu akımın bir edebi akım olarak sınırlı kaynakta işlenildiği görülmüştür. Göker (1982), Gözler(1976), Kefeli (2012) bu edebi akımlara yer vermemiş, ilgili bilgilere Çetişli (2010) ve Karaalioğu (1980)’ndan ulaşılmıştır. Ahmet Haşim’in şiiri bazı yazarlar tarafından empresyonizme yakın görülmüştür: Hakikatte (Haşim’in) sembolizmi de sembolizmin bir çeşit yorumudur. Onun şiiri yine –Haşim’ce bir ifadeyle söyleyelim– sembolizmle empresyonizm arasında, sembolizmden çok empresyonizme yakın bir dil olmuştur.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!