Ekspresyonizm / Dışavurumculuk Akımı

ekspresyonizm nedir, özellikleriEmpresyonistlere karşı kurulan bir tepki akımı olduğu ifade edilir. Özellikle dış görünüşlerden çok hayatın iç gerçeğini anlatmaya önem vermiş, bu nedenle de bu sanat çığırına dışaverimcilik de denmiştir. Çetişli (2006) ise bu akımın dışavurumculuk şeklindeki Türkçe karşılığını kullanmıştır. Ekspresyonistlere göre sanatın amacı:

Sanatkârın kendi iç dünyasını gözlemektir. Bu sebeple ekspresyonist, dış dünyada bulamadığı mutluluğu kendi iç dünyasında arayan ve bulduklarıyla dış dünyayı değiştirmek isteyen bir insandır. Karaalioğlu (1980), ekspresyonist şairin görevini dış âlemin anlamsızlığına, ruhsuzluğuna cüretli bir atılışla bir anlam kazandırmak olduğunu, bunun için özün derinliğine inilmesi gerekildiğini belirtir.

Ekspresyonizmin ortaya çıkışındaki nedenler. Ekspresyonizmle realizm akımını karşılaştıran Karaalioğlu birbirinden çok farklı özelliklere sahip bu iki akımın bazı ortak noktalarda birleştiğini ifade eder: Her ikisi de fikir âlemlerinde dış gerçeklerin bir parçasını korumaktır. Her ikisi de şüphecilik, içten emniyetsizlik, kültürde huzursuzluk zamanının sonucudur.

Ekspresyonizmin ortaya çıkan sonucun biraz daha şiddetlenmesi olduğu, eski sanat anlayışına biraz daha etkili karşı çıkış olduğu; Stringberg, Kaiser, Joyce, Kafka, O’Neill, Eliot’un en ünlü ekspresyonist oldukları ifade edilmiştir. Dünya edebiyatından Heincrich Mann (1871-1950), Alfred Döblin (1878-1957), James Joyce (1882-1941), Fransiz Kafka (1883-1924), Ernest Weiss (1884-1940), Hugo Ball (1886-1927), Arp Hans (1887-1966), Eugene Gladstone o Oneill (1888-1953), empresyonist sanatçılara örnek gösterilmiştir.

Başlıca özellikleri: -Sanatçılar, kendi içlerine kapanıp kendilerini gözlemlemiş, iç gözleme önem vermişlerdir.
– Bireyin en gizli yönlerini açığa vuran bir anlatım yolu kullanılmıştır.
– Yapıtlarda, fantastik ve korkunç olaylar anlatılmıştır.
– Amaç, insanların ruhsal durumlarının ortaya konmasıdır.

Türk edebiyatında ekspresyonizm. Literatür taramasında incelenen kaynaklarda, Türk edebiyatında ekspresyonist olarak adlandırılan yazarlara ve örnek metinlere rastlanmamıştır.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!