Ege Havzasına Tarihten Önceki Göçler

M.Ö. 1200’de Doğu ve Orta Avrupa’dan, Ege Havzası’na büyük bir göç başladı. Bu tarihlerde Balkan Yarımadası, Traklann işgalindeydi. İlliryalılann Balkanlara girmesi üzerine Trak Kabileleri özellikle Frigler, Boğazlar üzerinden Anadolu’ya göç ettiler.

İllirya Kavimleri arasında kaynaşmalar sonucunda, Kuzey Yunanistan’a itilmiş olan Dorlar, güneye indiler. Uzun çarpışmalardan sonra, istilâ yollan üzerinde bulunmayan Attika yarımadası ile yüksek dağlarla çevrili Arkadya dışta kalmak üzere, bütün Yunanistan’ı işgal ettiler. Kendilerinden daha yüksek bir uygarlığa sahip olan Aka Krallıklarım ortadan kaldırdılar. Yunanistan’dan sonra Girit’e, Rodos’a ve Rodos’un karşısına rastlayan Anadolu kıyılarına (Karya) çıktılar.

Dorların egemenliği altına girmek istemeyen Akaların bir kısmı Ege Denizi’ni aşarak, Batı Anadolu’da İyonya (İzmir’den Büyük Menderes’e kadar olan bölge) denilen bölgeye yerleştiler. İzmir, Efes, Milet ve Foça şehirlerini kurdular. Sanat ve kültür alanında büyük gelişmeler göstererek, bölgede ileri bir “İyon Uygarlığı” meydana getirdiler.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!