Edebi Akımlar

edebi akımlar, konu anlatımıÇalışmamız boyunca pek çok şekilde tanımlandığını gördüğümüz edebi akımların düşünce etrafında toplanmış şair ve yazarların ortak düşünme biçiminden çok daha öte bir sistem olduğu söylenmelidir. “Edebi akımlar, edebiyatta görüş, duyuş, anlayış bakımlarından başkalık gösterme, bu başkalıklardan hareket ederek açılan çığırlar anlamına gelir. Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa edebiyat akımı denmiştir.

Karaalioğlu, çağların edebiyat zevklerinin bu akımlardan kolaylıkla anlaşılabileceğini, kendi çalışmasında incelediği edebiyat akımlarının bugünün modern edebiyatını kurduğunu ifade etmiştir. Bu nedenle de edebiyat akımlarının bir ulusun kalkınmasında nedenli eltili olduğunun öncelikle anlaşılmasını ve bu edebiyat okullarının (akımlarının) gözden geçirilmesini zorunlu görmüştür. Her edebi akımın aynı güçte olmadığını fakat güçlü bir akımın bağlı bulunduğu ulusun yaşantısına yeni bir anlam, yeni bir aydınlık getirdiğini ifade etmiştir.

Edebi akımların öğretiminin genç beyinler üzerinde birçok olumlu etkide bulunduğunu, yeni yetişen gençlerin dimağlarını zenginleştirdiğini, görüş ufuklarını genişlettiğini ifade etmiştir. Bunların yanı sıra doğayı sevdirip gerçekleri gözler önüne sermek, gelecekleri sezdirmek için işe edebiyattan, edebiyat akımlarından başlamak gerektiğine inanmamız gerektiğini söylemiştir.

Gözler, edebiyat akımlarının sadece Fransız edebiyatı demek olmadığını bu akımların doğuşlarının Fransız edebiyatıyla her ne kadar ilgili olsa da ‘verimleri’nin yalnızca Fransa’ya özgü olmadığını dünyanın ve özellikle Avrupa memleketlerinin her birinde güzel eserler meydana gelmesini edebiyat akımlarının sağladığını belirtir. Bu konudaki bilgi hazinemizi yeterince geliştirmediğimizde kendi milli edebiyatımızı dahi anlamanın güçleşeceğini özellikle vurgular.

Belli başlı edebi akımlar hakkında bilgi almak için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz:

Klasisizm
Romantizm
Realizm
Natüralizm
Parnasizm
Sembolizm
Ünanimizm
Empresyonizm

Ekspresyonizm
Kübizm
Fütürizm
Dadaizm
Sürrealizm
Egzistansiyalizm
Postmodernizm
Letrizm

Seyit Kemal Karaalioğlu, edebi akımları çağlara göre sınırlandırmış; dadaizm, letrizm, sembolizm, ünanizm, empresyonizm akımlarını çağdaş edebiyat akımları başlığında; edebi akımların bilim felsefe ve tenkitteki gelişmelerin etkisiyle daha sık değişmelerini modern çağla ilişkilendirdiği için kübizm, sürrealizm, ekspresyonizm, egzistansiyalizm ve fütürizmi modern edebiyat akımları arasında anlatmıştır.

Var olan düzeni ve düşünce şeklini “yadsımak” edebi akımların çeşitli oluşma nedenlerinin temelinde yatan ortak nokta olarak gösterilebilir. Yenilik özleminin, değişiklik isteğinin, bilimlerin genişlemesinin felsefenin gelişmesinin bireylerin özelliklerinin toplumların ereklerinin edebiyat akımlarının değişip gelişmesinde büyük rol oynadığı ifade edilir. İnsanların anlatmak istediklerinin değişinceye kadar bu akımların yeni kaldığı, sonra yerlerini yenilerinin aldığı ifade edilir. Her edebiyat akımının dayandığı belli bir felsefe ve epistemolojinin varlığı kabul edilir.

Edebi akımları bütüncül olarak ele alan kaynaklar incelendiğinde Kantarcıoğlu’nun, Çetişli’nin bu durumu önemsediği ve edebi akımları bu felsefelerden ayırmadan anlatmaya gayret ettiklerine dikkat edilmiştir. Edebiyat akımları orta öğretim Türk edebiyatı öğretim programında on birinci ve on ikinci sınıflarda yer almaktadır.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!