Dünya’da Yağışın Dağılışı

Dünyamızda basınç durumu ve onun doğal sonucu olarak oluşan cepheler ve konveksiyonel hareketler yağış dağılışını doğrudan kontrol eder.

Dünyanın yıllık ortalama en fazla yağış (2500-3000 mm) alan yerlerin ekvatoral bölgeye tekabül ettiği (Amazon Havzası’nın güneyi, Kongo Havzası), bunu Musonlar Asya’sının izled|ği görülür, ikinci derecede fazla yağışlı (500- 1000 mm) yerler orta enlem­lerde kıtaların doğu ve batı tarafında özellikle polar cephenin etkinlik gösterdiği sahalardır.

Orta kuşakta özellikle kıtaların batı tarafında 35°-65° enlemleri arasında sahalar batı rüzgârlarının mevcudiyetine bağlı olarak fazla miktarda yağış alır. Bu yerlerde hava kütlesinin yükselmeye zorlandığı dağ kuşaklarının bulunduğu kesimlerde yıllık yağış ortalaması 2000 mm’yi aşar.

250 mm’nin altında olmak üzere en düşük yağış alan sahalar ise, tropikal dinamik yüksek basınç alanları ile kutuplardaki soğuk karakterli yüksek basınç bölgeleridir. Buralarda ilki dünyanın sıcak, İkincisi ise soğuk çöllerine tekabül eder.

Tropikal çöllerin bulunduğu sahalarda yıllık yağış ortalaması 20-100 mm arasında değişir. Öte taraftan orta enlemlerde kıtaların iç kısımları da tropikal yüksek basınç hücrelerinin bulunduğu sahadan sonra en az yağış alır.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!