Dünya’da Sağlık Durumu

dünya sağlık durumu örgütüMerkezi Cenevre’de olan Dünya Sağlık Teşkilâtı (WHO The World Healt Organization), dünyada önde gelen ölüm vakalarının yüksek tansiyonla ilgili olduğunu ve ölümlerin % 13’ünün tansiyon, % 9’unun sigara, % 6’sının şeker, % 6‘sının aşırı tembellik, % 5’inin aşırı kilo ve obezlte olduğunu açıklamıştır. Bu hastalıkların kalp, diyabet ve kanser hastalıklarını tetiklediği belirtilmiştir. Dünyadaki ölümlerin dörtte birinde önde gelen beş etkenin çocuklarda kilo kaybı, sağlıksız seks, alkol kullanımı, temiz olmayan su İçilmesi ve hıfzısıha teşkilatının yeterli olmaması ve yüksek tansiyondur.

Dünya Sağlık Teşkilâtı’nın tahminlerine göre, dünyada 2004’te ölümlerin % 29’unun oluşturan 17.1 milyon insan kalp krizi sonucu ölmüştür. Kadın erkek farkı olmaksızın her 6 saniyede aşırı kalp çarması sonucu ölenlerin toplamı 5.8 milyondur. 2008’de AIDS’le İlgili hastalıklardan 2 milyon, 500 bin insanda HlV’den ölmüştür.

Bazı ülkeler sağlık alanında gelişme gösterirken ekonomik güçlükler, beceriksiz yönetim, HIV/AlDS’te yeterli önlemlerin alınmadığı, iç karışıklıklar ve çatışmaların olduğu ülkeler geri plana düşmüştür. Yılda 5 yaşın altında ölen çocuk sayısı 2008’de 1990‘a göre % 30 azalmıştır. Aynı dönemde yetersiz kilodan dolayı ölen çocuk sayısı % 40’tan % 27’ye düşmüştür; fakat hâlâ 104 milyon çocuk yetersiz koşullarda beslenmektedir. Sahra güneyi ülkelerinde 1990 yılı itibariyle yetersiz beslenen 45 milyon çocuğun 2010’da 60 milyona ulaşacağı kaydedilmektedir.

Anne sağlığı konusunda az da olsa İyileşmeye bağlı olarak 1990-2008 yılları arasında çocuk ölümlerinde % 1,3’lük bir düşüş sağlanmıştır. Gelişmiş ülkelerde 1990’da % 50 olan gebelikten korunma oranı 2005’te % 62’ye çıkmıştır.

Sağlık personeline gelince, dünyada ortalama olarak 10 bin kişiye 14 doktor düşmektedir, bu sayı Afrika ülkelerinde ortalama 2, Amerika’da 23, Avrupa’da 33′ tür. Angola, Benin ve Eritre’den Kenya, Uganda ve Zambiya’ya kadar olan bölge dahilindeki yaklaşık 16 Afrika ülkesinde 10 bin kişiye 1 doktor düşmektedir. 10 bin kişiye düşen doktor sayısı; komünist-sosyalist ülkelerden Küba’da 64, eski Sovyet Cumhuriyetlerinde 38, Gürcistan’da 45, Rusya’da 43, Hollanda’da 39, İzlanda’da 38, Almanya’da 35, İtalya ve Uruguay’da 37, ABD’de 27’dir.

2007’de dünyada kişi başına sağlık harcaması 802 dolardır. Bu değer millî geliri yüksek olan Lüksemburg’da 7 439, Norveç’te 7 354, Monako’da 7 338, ABD’de 7 285 dolardır. Milli geliri düşük olan Myanmar’da 7, Eritre, Etiyopya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 9, Sierra Leone’de 14, Orta Afrika Cumhuriyeti, Gine Bissau ve Madagaskar’da 16 dolardır. Buna bağlı olarak özellikle sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu ülkelerde doğan 1000 bebeğin 100’den fazlası, gelişmiş ülkelede ise 3-4’ü ölmektedir.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!