Dünya Saat Dilimleri

Her 15°lik meridyen için saatin doğuya doğru ileri, batıya doğru geri alınması, ülkeler arasında karışıklığa yol açmıştır. Bu durumu önleyerek uluslararası bir saat dilimi tespit etmek amacı ile 1884 yılında VVashington’da uluslararası bir kongre tertiplenmiştir. Daha o tarihlerde Dünya’nın her tarafı veya her ülke için geçerli olan saat dilimleri tespit edilmiştir.

Başlangıç Meridyeni olarak İngiltere’deki Greenvvich gözlem istasyonundan geçen meridyen esas alınmıştır. Ortasından Başlangıç Meridyeni’nin geçtiği dilimden başlanarak 15 meridyen ara ile tarih değiştirme çizgisi olan 180° Doğu meridyenine kadar numara ve harflerle saat dilimleri ayrıl­mıştır.

Başlangıç meridyeninin bulunduğu saat dilimi sıfır numaralı dilim sayılır. Ortasından 15° Doğu meridyeninin geçtiği dilime 1, ortasından 30° Doğu merid­yeninin geçtiği dilime 2 ve 45° meridyeninin geçtiği dilime 3 numaralı saat dilimi olmak üzere dilimlere ayrılmıştır veya bu dilimler harflerle gösterilmiştir.

Haritada görüldüğü gibi, Greenwich meridyeni esas alınmak suretiyle ayrılan birer saatlik zaman dilimleri, birkaç ülke ve ada 15°‘lik meridyen yaylarının aralarında bulunur. Bu durumlarda meridyenin isabet ettiği saat dilimi yarım saat ileri veya geri alınmak suretiyle tam saat dilimine çevrilmiştir. Yine Dünya’nın en büyük kara kütlesine sahip olan Rusya Federasyonu, 12 saat dilimine ayrılmıştır. Ancak bu ülkede normal saat dilimlerine göre bir saat ileri uygulama yapılmaktadır. Kanada ise 6 saat dilimine ayrılmıştır.

Yerel saat: Herhangi bir yerde, Güneş’in ufuk üzerinde en fazla yükseldiği bir an vardır. Bu anda dik bir cismin gölgesi en kısadır ve saat tam 12 sayılır. Bu zamana göre ayarlanan saate yerel saat denir. Namaz, iftar ve imsak vakitleri yerel saate göre tespit edilir. Örneğin Türkiye’de kullanılan saat dilimine göre saat tam 12 olduğunda Güneş’in ufuk üzerinde yükseldiği nokta farklıdır. Güneş’in ufuk üzerindeki yükseldiği noktanın doğusu öğleden sonra, batısı ise öğleden öncedir. Ülkemizin doğu ve batı uçları arasında 19 meridyen farkı olduğu için Güneş’in doğuşu ve batışı arasında (19×4= 76) 76 dakikalık bir zaman farkı vardır.

Örnek Soru: Yaklaşık 28. meridyenin geçtiği Balıkesir’de öğle zamanı saat 12.00 olduğunda yerel saat 43. meridyendeki Ağrı’da kaçtır?

Çözüm: Önce Balıkesir ile Ağrı arasındaki meridyen farkını bulalım:28°-43°= 15°

Buna göre zaman farkı, 4x 15 = 60 dakika veya 1 saattir. Balıkesir’e göre doğuda bulunan Ağrı’nın yerel saati de ileri olacaktır. Buna göre Ağrı’nın yerel saati: 12°° + 100 = 13°° olur.

Uluslararası alanda saatin belirtilmesinde GTM (Greenwich Mean Time) kullanılır. Dünyada önemli bir olayın vuku bulduğu an, bu saate göre verilir.

  1. ilker
    3 Kas, 2014 - 20.24 | #1

    Berbat anlatmışsınız

  2. Ahsen
    13 Kas, 2012 - 17.37 | #2

    Hiçbiri değil!

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!