Dünya Nüfusu

dünya nüfusu artışı

Dünya Nüfus Artış Tablosu

Dünyanın nüfusu nüfus sayımları ve bu konu ile ilgilenen araştırma merkezlerinin çalışmaları ile belirlenir. Dünya nüfusunun doğru olarak biiinmemesinin nedeni, nüfus sayımlarının her bölge ve ülkede aynı dönemde yapılmamasıdır. Bununla beraber uluslararası nüfus araştırma merkezleri (Örneğin U.S. Department of Com-mence Bureau of the Census, The United Nations Population Fund (UNFPA) gibi), dünya nüfusunun hâlihazırdaki ve yakın gelecekteki durumu ile ilgili diğer tüm özellikler (nüfus artış oranı, bebek ölümü, ortalama yaş vb.) hakkında gerçeğe yakın bilgi vermektedir. Örneğin Türkiye’nin uluslararası kaynakların verdiği tahmini rakamlarla aynı yıl yapılan nüfus sayımı sonucu arasında kayda değer bir fark yoktur.

Dünyada Nüfus Artışı

Genel olarak insanlık tarihi boyunca dünya nüfusu devamlı olarak artma eğilimi göstermiştir. Başlangıçta yavaş olan artış oranı, son birkaç asırda katlanarak devam etmiştir. Toplayıcılıkla, yani balıkçılık-avcılıkla geçimin sağlandığı Paleolitik dönemde nüfus, yetersiz beslenme ve salgın hastalıklar gibi birçok nedende,” dolayı fazla artmamıştır. Ancak insanların yerleşik hayata geçerek hayvanları evcilleştirmeleri ve tarımla uğraşmaları sonucunda nüfus artış sürecine girmeye başlamıştır. Bununla beraber Sanayi Çağı’na gelinceye kadar, bazı küçük sahala’ çok fazla nüfus barındırmasına rağmen dünyanın büyük bir bölümü seyrek ve boş hâlde bulunmakta idi.

Sanayi İnkılâbı ile ilk önce Kuzeybatı Avrupa’da nüfus hızla artmaya başlamıştır. Bunu dünyanın diğer bölgeleri takip etmiştir. Büyük göç dalgalan ile nüfus dağılışında önemli değişmeler olmuştur. Nitekim coğrafî keşifler sonucu başta Amerika kıtası olmak üzere birçok yeni ada ve ülkeye, Kuzeybatı Avrupa’dan milyonlarca insan göç etmiştir.

Öte taraftan tıpta meydana gelen ilerlemeler, doğurr ve ölüm arasındaki oranın değişmesine, dolaysıyla nüfus artışına sebep olmuştur. Teknolojideki gelişmelere bağlı olarak bazı bölgelerdeki ekonomik kaynaklanr işletilmesi ise yakın zamana kadar yerleşmeye uygun olmayan bazı yerlerir yerleşmeye açılmasına ve yeni nüfuslanan sahaların artmasına yol açmıştır.

Dünyadaki nüfus artışı ve dağılışı hakkında bazı yerler dışında, 1650 yılından öncesine ait tatmin edici bir tahmin yapmak mümkün olmamıştır. Dünya nüfusu 1650’de 545 milyon, 1750’de 728 milyon idi. 1804‘te 1 milyara ulaşan nüfus, 2010′ da 6.9 milyara çıkmıştır. Birleşmiş Milletler Nüfus Vakfı (UNFPA) tahminlerine göre 2026 yılında dünya nüfusunun 8 milyara ve 2050 yılında Dünya nüfusunun 9.3 milyara ulaşacağı beklenmektedir.

1850’li yılların başında 1 milyarı aşan dünya nüfus dağılışında da önemli değişmeler olmuştur. Nitekim Afrika’nın nüfusu, esir ticaretinden dolayı, 1650 yılına göre azalmış ve dünya nüfusundaki payı % 18.3’ten % 18.1’e inmiştir. Özellikle esir ticareti ve yeni kurulan plantasyonlarda çalıştırılmak üzere 20 milyondan fazla Afrikalı, Amerika kıtasına götürülmüştür.

Kuzey Amerika’da nüfus artışı diğer ülke veya kıtalara göre bir hayli fazla olmuştur. 1800 yılında 6 milyon olan Kuzey Amerika’nın nüfusu Avrupa’dan gelen göçmenlerle 1850’de 26 milyonu, 50 yıl sonra üç misli artarak 1900’de 81 milyonu ve 2010’da 350 milyonu milyonu aşmıştır.

2010 yılı itibariyle dünya nüfusu 6,9 (6 853 019 414) milyara ulaşmıştır. Bu nüfusun 1.2 milyarı gelişmiş ülkelerde, 5,6 milyarı gelişmekte olan ülkelerdedir.

Dünya nüfusu 2010 yılında 76.2 milyon artmıştır. Bu nüfus artışının % 95’i Asya, Afrika ve Latin Amerika’nın gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerinde olmuştur.

Yaklaşık % 2 civarında artan dünya nüfusu, son yıllarda % 1.2’ye düşmüştür

2010 yılında dünya nüfusunun üçte bir kadarını Çin (1,33 milyar) ve Hindistan (1.17 milyar) oluşturur. Nüfusu fazla olan diğer ülkeler ise milyon olarak şöyledir: ABD 310.2, Endonezya 242.96, Brezilya 201.1, Pakistan 184.4, Bangladeş 156.1, Rusya Federasyonu 139.3, Japonya 126.8, Nijerya 152.2, Meksika 112.4, Almanya 82,2, Vietnam 89.5, Filipinler 99.9, Mısır 80.4, Etiyopya 88, Türkiye 74, İran 76.9, Tayland 67, Fransa 64.7.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!