Dünya Nüfus Yoğunluğu

Dünya nüfus yoğunluğu haritasında, nüfusun en yoğun olduğu bölgelerden biri Kuzey Çin Ovası’dır. Burada km2 deki nüfus yoğunluğu 100 kişi iken ovanın iç kenarlarında 200’ü aşar. Hatta bazı kesimlerde yoğunluk 1200’ü geçer. Asya’da nüfusun yoğun olduğu sahalar tarımsal alanlara tekabül eder. Kırsal yoğunluk o kadar fazladır ki beher km2’de 500’ü aşar. Güney Çin’deki Kanton sahasında ortalama yoğunluk km2’de 1500’ün üzerindedir. Bu durum, aşağı Nil vadisinde de görülür.

dünyada nüfus yoğunluğu

Dünyada Nüfus Dağılımı Haritası

Dünyada nüfus yoğunluğunun fazla olduğu diğer sahalar, sanayileşmiş ülkelerdeki şehirler ve sanayii sahalarıdır. Buna örnek olarak Rhine-Ruhr, Londra ve Lancshire sahası verilebilir. Diğer taraftan Londra, New York gibi gökdelenlerin yükseldiği metropolitan sahalar olarak dünyanın en kalabalık yerlerini oluşturur. Bu sahalar o kadar kalabalıktır ki bir km karedeki nüfus 400 bini aşmaktadır.

Yüksek Yoğunluktaki Bölgeler

Asya’nın doğu kesimi, en yoğun nüfuslu sahaların başında gelmekte olup km2 yoğunluk 200’ün üzerindedir. Japon adaları (Honshu, Kyushu, Shikoku) ve özellikle Tokyo’nun bulunduğu kesim, en kalabalık bölgelere girer. Hindistan yarımadasında Ganj nehrinin orta ve alt vadi kesimi, Güneydoğu ve güneybatıdaki alçak ovalar izler; buralarda km kareye düşen nüfus 200’ün üzerindedir.

Avrupa’da nüfusun çok yoğun olduğu alanlar, Asya’ya göre daha azdır. Birleşik Krallık’ta büyük kentler, özellikle Londra’da nüfus yoğunluğu km karede 200’ün biraz üzerindedir. Orta Avrupa üzerinde orta Rhine-Ruhr sahası, Rhine deltası, Bel-çika-Hollanda arası, Dresten Bölgesi nüfus yoğunluğu 200’e ulaşan sahalar arasındadır. Dünyanın diğer yoğun nüfuslu sahaları Nil vadisinin Mısır’daki kesimi ve Nil deltası teşkil eder.

İstanbul km2’de 2 486 nüfus yoğunluğu ile en fazla nüfus yoğunluğuna sahip il ya da bölgemizdir; bunun 421’le Kocaeli, 322’yle İzmir illeri oluşturur.

Düşük Yoğunluktaki Alanlar

Dünyada yüksek dağlık alanlar, buzullarla kaplı kesimler ve çöller nüfusun barınmadığı yerlerdir. Bu yerler; kurak-çöl bölgelerine giren Sahra, Arabistan Yarımadas’ının büyük bir bölümü, Sibirya’nın kuzeyine ve Avrupa’nın Arktik kuşağı ile Güney Afrika, Avustralya’nın büyük bir bölümü, Güney Amerika’da Patagonya, Kuzey Amerika’da kurak olan Büyük Havza ve Rio Grande; ayrıca Tundra ikliminin hüküm sürdüğü Alaska, Kanada ve Labrador’dur.

Türkiye’de nüfusun en az olduğu illerde km2’ye düşen aritmetik nüfus yoğunluğu şöyledir: Tunceli 11, Erzincan 18, Gümüşhane 20, Sivas ve Artvin 22, Çankırı 25, Karaman 26.

 1. zeliha
  29 May, 2014 - 14.59 | #1

  çok fazla yazmışsınız

 2. özgenur
  12 Mar, 2014 - 18.19 | #2

  işte başka bir cevap daha

 3. özgenur
  12 Mar, 2014 - 18.18 | #3

  1-Doğal Etkenler
  a-İklim özellikleri: Doğal etkenlerin en önemlisidir. İklimin uygun olduğu fazla soğuk ve kurak olmayan yerler yerleşime uygundur. Buna karşılık çok soğuk olan ve az yağış alan yerler, yerleşmeye ve yaşamaya uygun değildir. Buralarda nüfus çok seyrektir.
  b-Yer şekilleri: Dağlık alanlar ve arazinin engebeli olduğu yerler yerleşmeye elverişli değildir. Düz alanlar ve ovalar ise yerleşmeye daha elverişlidir.
  c-Toprak özellikleri: Verimli toprakların bulunduğu yerlerde geniş tarım alanları olduğu için buralarda nüfus yoğundur. Toprağın verimsiz olduğu yerlerde ise nüfus çok seyrektir.

  2-Beşeri Etkenler
  a-Sanayi: Ülkemizde sanayinin gelişmiş olduğu yerler en sık nüfuslu alanlardır. Buralar aynı zamanda en fazla göç alan yerlerdir.
  b-Ulaşım: Ticaretin gelişmesini sağlayan en önemli faktör ulaşımdır. Ulaşımın geliştiği kentlerde sanayi de çok gelişmiştir. Bu yüzden ulaşımın geliştiği yerlerde nüfus yoğunluğu fazladır. Ayrıca verimli tarım alanlarının, yer altı kaynaklarının ve turizmin geliştiği yerlerde nüfus yoğunluğu çok fazla olmaktadır.

  Ülkemizdeki nüfusun büyük kısmı verimli tarım alanları olan kıyı ovalarında toplanmıştır.
  İç kesimlerde de düz alanların bulunduğu yerlerde nüfus kalabalıktır. Nüfusun yoğun olduğu yerlerde genellikle ulaşım, ticaret, sanayi ve tarım gelişmiştir. Nüfusun seyrek olduğu yerler ise engebeli ve dağlık alanlar ile ulaşım, ticaret, sanayi ve tarımın gelişmediği yerlerdir.
  Sık nüfuslu yerler: Marmara denizi kıyıları, Ege Bölgesi’nin kıyı kesimi ve çöküntü ovaları, Akdeniz Bölgesi’nde Çukurova çevresi, Karadeniz Bölgesi’nde Doğu Karadeniz kıyıları ile Batı Karadeniz’in batısıdır. Ayrıca Ankara, Eskişehir, Gazi Antep ve Diyarbakır yoğun nüfuslu illerdir.
  Seyrek nüfuslu yerler: Karadeniz Bölgesi’nin dağlık alanları ve Doğu ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi’nin büyük kısmı, İç Anadolu Bölgesi (Yukarı Sakarya Bölümü hariç), Toros dağları, Güney Ege kıyıları, Yıldız dağları, Biga yarımadası ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin orta kesimleridir.

  Türkiye’de Nüfus Yogunlugu
  Belli bir alanda yasayan nüfusun o alanin yüzölçümüne oranidir. Kisi/km2 olarak gösterilir. Nüfus yogunlugu 3 farkli biçimde ifade edilir.
  1-Aritmetik Nüfus Yogunlugu
  Bir bölgenin veya ülkenin toplam nüfusunun bölgenin yüzölçümüne bölünmesiyle elde edilen nüfus yogunlugudur.
  Toplam Nüfus
  Aritmetik Nüfus Yogunlugu = Yüzölçümü formülü ile hesaplanir.

  Ülkemizde 1990 yili sayimina göre km2’ye 73 kisi düser. Alanin genisligine ve nüfusun fazlaligina göre degisen aritmetik nüfus yogunlugu illere ve bölgelere göre farklilik gösterir.

 4. Fatih
  5 Mar, 2013 - 17.14 | #4

  Lütfen nüfus yoğunluğu en fazla olan 10 ülkeyi liste halinde yazarmısınız.

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!