Dünya Ekseninin Eğimi, Mevsimlerin Oluşumu

Dünya’mız Uzay boşluğunda tam kuzey-güney yönünde dik olarak değil, bilâkis sürekli olarak ekliptik veya yörünge düzlemi ile 23°27‘lık açı yapar. Başka bir anla­tımla, Dünya’nın kutuplardan geçen ekseni ile ekliptik düzlem arasında 66°33′ lık, kutup noktası ile dikey eksen arasında ise 23°2T lık açı bulunur.

Dünya’nın yörünge düzlemi ile ekseni arasında 23°27’lık açı yapması, güneş ışıklarının her zaman Ekvatora dik gelmesini engeller. Elips şeklindeki yörünge düzlemi üzerindeki hareketine bağlı olarak, yılın belli günlerinde 23°27′ lık enlemlere dik gelir, işte bu olay sonucunda Dünya’nın Kuzey ve Güney Yarım kürelerinin farklı ısınması ve gün uzunluğundan dolayı mevsimler oluşur.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!