Doğurganlık (Nüfus Verimliliği)

doğurganlık - nüfus verimliliğiDünya genelinde 20 yıl öncesine göre, kadın başına düşen bebek sayısı giderek azalmaktadır. Kadın başına düşen doğurganlık oranı 1995-2000 yılları arasında 2.8 olmuştur. 2005-2010 arasında dünyada ortaiama 2.6 olan kadın başına doğum oranı, çok az gelişmiş bölgelerde 4.4’e, az gelişmiş bölgelerde 2.7’ye, çok gelişmiş bölgelerde 1.6’ya düşmüştür. Bu oran Afrika’da 4.6 iken, Avrupa’da 1.5 olarak saptanmıştır.

Her aile, varlığını sürdürebilmesi için en az iki çocuğa sahip olması gerek- lidir. Avrupa ve Kuzey Amerika’da her aile 2 ve daha az çocuğa sahiptir. 1995-2000 yılları arasında sekiz ülkede kadın başına düşen ortalama doğum sayısı 1,2 veya daha azdır. Hong Kong’da kadın başına doğum oranı 1 olup en düşük düzeydedir.

Birleşmiş Milletler raporuna göre, birkaç 10 yıl öncesine kadar en yüksek seviyede doğum oranına sahip olan Sahra güneyindeki ülkelerde ve Güneydoğu Asya ülkelerinde de düşme görülmektedir. Örneğin 1980-1985 ile 1995-2000 yıllan arasında Tanzanya’da kadın başına doğum oranı 6,7’den 5,4’e düşmüştür.

Namibia’da 5,8’den 4,6’ya, Bengaldeş’te 6,2’den 3,4’e inmiştir. Çin, Tayland ve Meksika’daki düşüş ise en yüksek değerdedir. 1970 ile 2010 yılları arasında kadın başına doğum oranı Çin’de 6’dan 1,8’e, Tayland’da 6,1’den 1,8’e, Meksika’da 6,7’den 2.2’e düşmüştür. Genel bir ifade ile denilebilir ki, dünyadaki tüm ülkelerde her aile daha az çocuğa sahip olmayı amaçlamaktadır. Yaklaşık 500 milyon kadın gebelik konusunda yeterli bilgi ve yardıma sahip değildir.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!