Doğalgaz Boru Hatları

Doğal gazın kullanımı ve nakli ABD’de 1920’den sonra başlamış ve ilk kez 1931’de doğal gaz, Texas’tan Chicago (Şikago)’ya sevkedilmiştir. Günümüzde ise doğal gaz, Texas ve New Mexico’dan hemen hemen ülkenin her tarafına boru hatları ile nakledilmektedir. Ayrıca Kanada’da, ülke içinden ziyade, ABD’ye doğal gaz nakleden boru hatları da yapılmıştır. Venezuela, Arjantin, Meksika’da tüketim sahalarına doğal gaz taşıyan borular mevcuttur.

doğalgaz boru hatları haritası

Türkiye’deki Doğalgaz Boru Hatları

Avrupa kıtasında 2. Dünya Savaş’ından sonra bir taraftan yeni doğal gaz yataklarının bulunması diğer taraftan uluslararası anlaşmalarla gaz alış-verişine girilmesi gaz boru hatlarının yaygınlaşmasını sağlamıştır. Özellikle Almanya, Hollanda, Kuzey İtalya ve Fransa’daki doğal gaz boruları âdeta kara yolu ağı gibi hemen tüm önemli şehir ve sanayi merkezlerine döşenmiştir.

Daha 1943 yılına kadar yerel önemi olan doğal gaz boru hattı, 1970’ten sonra hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Dünya doğal gaz rezervinin önemli bir bölümünün olduğu Sibirya’dan batıda Almanya ile Baltık cumhuriyetlerine, doğuda Orta Asya, güney- de Kuzey Kafkasya (Karabağ, Erivan-Tiflis)’ya kadar uzanan sahalarda doğal gaz taşıyan boru şebekesi döşenmiştir.

Başka bir anlatımla Birleşik Devletler Topluluğu ülkelerinde hemen hemen doğal gazın gitmediği yerleşim birimi yoktur.

Orta Doğu‘da iklimin sıcak ve nüfusun az, sanayi tesislerinin yeterli olmamasından dolayı doğal gaz kullanımı yaygınlaşmamıştır. Bu yüzden de doğal gaz boru hatları sadece küçük çapta Küveyt’te bulunmaktadır.

Türkiye‘de en önemli doğal gaz boru hattı “Mavi Akım”dır. 2002’de tamamlanan bu hat, Güney Rusya’da Izobilnoye’den başlayıp Karadeniz kıyısında Dzhugba’ya, oradan Karadenizin tabanından geçerek Samsuna ulaşır. Romanya, Bulgaristan ve Trakya üzerinden ülkemize gelen ayrı bir doğal gaz hattı da vardır. Son yıllarda Iran doğal gazını Tebriz’den Türkiye’ye ulaştıran hat da yapılmıştır. Rusya ve Iran doğal gazları boru hatlarıyla birkaç ilimiz dışında tüm Türkiye’ye dağıtılır duruma gelmiştir.

  1. ayşe
    25 Eki, 2016 - 17.04 | #1

    Çok faydalı biryazı olmuş bu kullanılacak bu boruların paslanmaz çelikten yapılması gerekir bence.

  2. Mehmet
    17 Eyl, 2012 - 00.10 | #2

    Çok teşekkürler. Gerçekten faydalı bir paylaşım, özellikle doğalgaz boru hatları konusunu okumak isteyenlerin işine yarayacak.

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!