Doğal Gaz

doğal gaz enerjisiEnerji kaynakları arasında doğal gaz, dünyada % 23’lük payla önemli bir yere sahiptir. Oluşumu petrole benzeyen doğal gaz, ya petrolün çıkarılması esnasında elde eldilmekte ya da ayrı olarak çıkarılır. Hafif karbon hidratlar bakımından zengin olan doğal gazın bileşiminde metan, etan, propan, bütan gibi gazlardan başka karbondioksit, oksijen, azot, helyum ve kükürt dioksit gazları da bulunur.

Yer kabuğundan elde edilen doğal gazlar hem kuru hem de nemlidir. Nemli olanlar benzin bakımından, kuru olanlara göre daha zengindir. Kendiliğinden yüzeye çıkan doğal gaz; genellikle kuru, petrol istihsali esnasında çıkanlar ise nemlidir.

Doğal gazdan elde edilen propan ve bütan yakıt maddesi olarak, metan ise amonyak üretiminde kullanılır. Nemli olan doğal gaz İse benzin üretiminde de kullanılır. Ayrıca doğal gaz, kimya sanayiinde, mürekkep ve çeşitli boyaların yapımında da kullanılan önemli bir maddedir.

Dünya doğal gaz rezervinin önemli bir bölümü Asya ve Kuzey Amerika’dadır. Rusya Federasyonu, Kazakistan, Türkmenistan ve Çin ile Orta Doğu, dünya doğal gaz yatağının dörtte üçüne sahiptir.

Termik Santrallerden Elektrik Üretimi

Hidroelektrik santrallerinden elde edilen elektrik ihtiyacı karşılamadığı için petrol, doğa! gaz ve kömürle çalışan termik santrallerden elektrik enerjisi üretilir.

Termik santrallerden elde edilen enerji ise dünya toplam enerji üretiminin yaklaşık yarısı kadardır. Bu da termik santrallerin elektrik enerjisi üretimindeki önemini açıkça vurgular.

Örneğin Orta Doğu’daki ülkelerin çoğu elektrik enerjisini petrol ve doğal gazla çalışan santrallerden sağlar. Aynı durum ülkemiz için de geçerli olup toplam elektrik enerjisi üretiminin dörtte üçü termik santrallerden sağlanır. Bu arada doğal gazia çalışan santraller de gün geçtikçe artmakta olup dünya ölçüsünde elektrik üretiminin yaklaşık dörtte biri doğal gazdan elde edilmektedir.

Ülkemizde düşük kaliteli linyitler, termik santrallerde kullanılmaktadır ve yaklaşık elektrik enerjisi üretimimizin önemli bir bölümü, Afşin-Elbistan, Yatağan, Seyitömer, Tunçbilek, Soma, Çayırhan, Gökova vs. ve taşkömürü ile çalışan Çatalağzı (Zonguldak) gibi termik santrallerden karşılamaktadır. Ayrıca Hamitabat, Bursa ve Bandırma’daki doğal gaz çevrim santrallerinden sağlanan elektrik enerjisi üretimi sürekli olarak artmaktadır.

 

>> Enerji Kaynakları'na Geri Dön <<

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!