Diyagramlar (Coğrafya)

Çeşitli istatistikî bilgiler, miktara dayalı çeşitli olay ve unsurlara ait veriler, bir bütünün parçaları olarak dikkate alınır ve konunun amacına göre farklı şekillerde çizilerek takdim edilir. Buna diyagram denir.

(Diyagram Örneği)

Çok sayıda olan diyagramların belli başlıları şunlardır:

Kolon diyagramlar: Kolonlar veya sütunlar üzerinde bir ve birden fazla farklı değerleri göstermeye yarar. Örneğin yağış ve sıcaklıkla ilgili veriler, belli bir ölçek dahilinde kolonlarla gösterilerek bir diyagram hazırlanır veya bir bütün içerisine giren farklı unsurlar birarada gösterilir. Meselâ bir ülkede ihraç ve ithal edilen mallar, gruplandırılarak kolonlar şeklinde gösterilir. Böylece yıllara göre ithal ve ihraç edilen malların payları ilk bakışta kolayca anlaşılır.

Bölünmüş dikdörtgenler: Dikdörgenlerle farklı unsurlar yüzde miktarlarına göre parçalara ayrılır ve her parça farklı tarama sistemi ile veya sembollerle aynı kolon üzerinde gösterilir. Örneğin, Türkiye topraklarının kullanış durumu önce bir ölçek tespit edilerek bir dikdörtgen çizilir, bunun üzerine orman, otlak gibi toprakların çeşitli kullanışları yüzde olarak gösterilir.

 

Bölünmüş daireler: 360° olan bir daire % 100 olarak kabul edilmek suretiyle ve her % 1 değer 3.6° alınarak, toprak kullanılışının amacına göre dağılışı ve tarımsal üretimde farklı ürünlere göre paylar gösterilir.

Yıldız diyağramlar: Belli değerlere göre çizilen vektör veya oklar merkezden çevreye doğru ışınsal bir şekilde yerleştirilir. Buna örnek olarak rüzgâr gülleri verilebilir.

Blokdiyagramlar, profiller ve grafikler, artık bilgisayarlar aracılığı ile de yapılmaktadır. Böylece hem zaman yönün­den tasarruf edilir hem de çeşitli grafik seçenekleri için­den en anlamlısı seçilir.

 

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!