Depremden Korunma Yolları

Depremin ne zaman olacağını önceden haber vermek mümkün değildir. Çünkü, mantodaki radyoaktif maddelerin ne zaman parçalanarak fazla miktarda enerji yayacağı ve bu enerjinin hangi fay hatları boyunca yüzeye çıkarak sarsıntı yapacağını kestirmek imkansız denece derecede zordur.

Deprem, hem gece hem gündüz hem de yılın tüm mevsimlerinde oluşmaktadır. Depremin hava sıcaklığı veya atmosfer olayları ile de ilişkili değildir. Deprem konusunda bilinmesi gereken husus, özellikle ana fay kuşakları boyunca depremin her zaman meydana gelebileceğidir. Deprem, ülkemizde dünyada ana fay hatları boyunca oluşmaktadır.

Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay kuşaklarında deprem her zaman beklenebilir. Bu duruma göre, depremden korunmanın ve depremin oluşturacağı hasar ile can kaybını en asgariye indirmenin ana yolları şunlardır: 1. Tüm binaların depreme dayanıklı olarak yapılması, 2. Binaların sağlam zemin üzerine inşa edilmesi ve özellikle yeraltı suyu bakımından zengin olan alüvyal alanlara yerleşmelerin kurulmaması.

Kentsel yerleşmelerin, ve sanayi tesislerinin büyük bir bölümünün 1. derecede deprem kuşağında bulunduğu ülkemizde her türlü tesis ve binaların depreme dayanıklı yapılması şarttır. Bunun için, 1. Deprem yönetmeliği ve bununla ilgili denetim kesinlikle uygulanmalı, 2. Deprem konusunda halka ve inşaatla ilgilenen tüm teknik elemanlara gerekli bilgiler verilmeli, tüm kamu ve özel kuruluşlar üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.

Son Erzincan, Ceyhan, Marmara, Bolu-Düzce, Bingöl, Simav depremlerinde sağlam binalar ayakta kaldığı hâlde, demiri ve çimentosu çalınmış yapılar, âdeta bir enkaz yığınına dönüşmüştür. Nitekim Adapazarı’nda gevşek alüvyon üzerindeki sağlam yapılan çok katlı binalar bile yer yer zenime gömülmüş veya yana yatmıştır (Foto 21). Sağlam yapılan binalar, yer yer hasar görmesine karşın can kaybına neden olmamıştır. Kısaca deprem genellikle insan öldürmez, insanı öldüren sağlam olmayan ve özellikle gevşek zemin üzerine yapılan yapılardır.

  1. samet
    8 Oca, 2013 - 21.55 | #1

    teşekkür ederim(^^^)

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!