Değişen Balkan Devletleri Sınırları (1909-1913)

1897 TürkYunan Savaşı’nda, Yunanlılar yenilgiye uğratıldı. 4 Aralık 1897’de imzalanan İstanbul Antlaşması ile Teselya’da Osmanlı İmparatorluğu lehine küçük bir sınır düzeltmesi yapıldı.

Birinci Balkan Savaş’ında Osmanlı orduları hemen her yerde yenilgiye uğradı.

Balkan Devletleri Sınırları Haritası

– Yunanlılar, Ege Adalarına asker çıkardılar ve Selanik’i ele geçirdiler.
– Bulgarlar, Çatalca’ya kadar geldiler. Sırp, Karadağ ve Bulgar orduları Makedonya’yı işgal ettiler.
– Osmanlı İmparatorluğu ile bağlantısı kesilen Arnavutluk, bağımsızlığını ilân etti.

Osmanlı İmparatorluğu ile Balkan Devletleri arasında imzalanan Londra Antlaşması’na (30 Mayıs 1913) göre: Enez – Midye hattının batısında kalan topraklar Balkan Devletlerine bırakılıyor, Girit ise Yunanistan’a veriliyordu.

Balkan Devletleri, ele geçirdikleri Osmanlı topraklarım paylaşamaymca, İkinci Balkan Savaşı başladı. Bu savaşa Romanya’da katıldı. Balkan Devletleri arasındaki çatışmalardan yararlanan Osmanlı kuvvetleri, Edime ve Kırklareli’yi geri aldı.

İkinci Balkan Savaşı, Bulgaristan’ın yenilgisiyle sonuçlandı. Savaşın sonunda Osmanlı İmparatorluğu; Bulgaristan ile İstanbul Antlaşmasını, Yunanistan ile Atina Antlaşması’nı imzaladı. İstanbul Antlaşmasına göre: Edime, Kırklareli ve Dimetoka OsmanlIlarda kaldı. Dedeağaç, Bulgaristan’a bırakıldı. Meriç Irmağı sınır kabul edildi. Atina Antlaşması’na göre: Yanya, Selânik ve Girit Adası’nın Yunanistan’a ait olduğu kabul edildi.

Trablusgarp Savaşı devam ederken İtalya,Osmanlı İmparatorluğu’nu barışa zorlamak için, Rodos ve On İki Ada’yı işgal etmişti. Balkan Savaşı başlayınca, Osmanlı İmparatorluğu İtalya ile anlaşmak zorunda kaldı. 1912 Uşi Antlaşması’na göre: Rodos ve On İki Ada, geçici olarak İtalya’ya bırakıldı.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!