Coğrafyanın Tüm (Diğer) Alanları

Coğrafya bilimi sadece günümüzdeki coğraf özellikleri değil, aynı zamanda geçmiş dönemlerdeki coğrafî durumları da inceler. Geçmişi incelemeye alan coğrafya koluna ise “tarihî coğrafya” denir.

Paleocoğrafya geçmiş dönemlerdeki doğal ortamı ve ortam koşullarını öğreten bir bilim dalıdır. Paleocoğrafya sayesinde geçmişteki doğal ortam belirtilerek günümüz ortamının nasıl oluştuğu, ortam şartlarına göre canlıların nasıl bir evrim sürecine girdiği ortaya çıkarılır.

Ekocoğrafya, ekosistem coğrafyası aracılığı ile dünyanın tamamı veya istenilen bir bölgesi doğal ortam şartlarına göre sınıflandırılır. Örneğin 2002 yılında Atalay tarafından yayımlanan Türkiye Ekolojik Bölgeleri, Türkiye’nin yeryüzü şekilleri, iklimi, bitki örtüsü, toprak özellikleri gibi verilere göre yapılmıştır.

Kartoğrafya – Matematik coğrafya yerin şekli, boyutları, hareketleri üzerinde durur; çeşitli haritaların yapımı ve kullanılışı hakkında bilgi verir; haritalar, grafikler ve diyagramlarla farklı coğrafî unsurların nasıl gösterilmesi gerektiği konusunda açıklama yapılır.

Son yıllarda gittikçe önemi artan coğrafî bilgi sistemi, uzaydan alınan satalit görüntülerinin bilgisayarlar aracılığıyla değerlendirilmesini ve harita yapımını kapsar. Bu sistem aracılığıyla bitki örtüsü, yerleşme, tarım, kar örtüsünün dağılışından su ve hava kirliliği, atmosfer olaylarına varıncaya kadar tüm dünyadaki doğal ve beşeri ortamla ilgili hususlar değerlendirilerek haritalanır. Her alanda kullanılan coğrafî bilgi sistemi aracılığıyla çeşitli sorunlar ortaya çıkarılır, bunların çözümüyle ilgili hususlar küresel ve bölgesel ölçüde değerlendirilir.

Sonuç olarak coğrafya, doğal ortamla insan ilişkilerini değerlendiren, doğal ortamın hor yönden önemini açıklayan ve doğal bilincinin gelişmesini sağlayan önemli ve uygulamalı bir bilim dalıdır. Bütün olarak değerlendirildiğinde coğrafyacıya doğal ortam analizcisi ya da doğal ortam mühendisi de denilebilir.

|>> Coğrafya’nın Ana Dalları <<|

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!