Cengiz İmparatorluğu

Moğollar, uzun yıllar Hunlar‘ın, Göktürkler‘in ve Uygurlar‘ın egemenliği altında yaşadılar. Asıl adı Temuçin olan Cengiz, Moğol kabilelerini bir yönetim altında toplayarak 1196’da Moğol Devleti’ni kurdu. Halkı Moğollardan oluşmasına rağmen, Cengiz Han, bir Türk‘tü. Doğuya ve batıya yaptığı seferlerle ülkesinin sınırlarım genişletti.

Cengiz Han (Moğol) İmparatorluğu Haritası (Büyük hâli için üzerine tıklayın.)

1227’de öldüğünde İmparatorluğun sınırları, doğuda Çin Denizi’nden batıda Orta Avrupa içlerine, kuzeyde Sibirya ortalarından güneyde Himalaya dağlarına kadar uzanıyordu. Cengiz, sağlığında Moğol töresine göre İmparatorluğu dört oğlu arasında paylaştırdı.

Ölümünden sonra yerine geçen hükümdarlar siyasi birliği koruyamadılar. İmparatorluğun parçalanması sonucu Altın Orda, İlhanlılar, Çağataylılar ve Kubilay Hanlığı kuruldu.

Kubilay Hanlığı (1280 – 1368): Cengiz’in torunu Kubilay Han, Çin’de başkent Han Balık (Pekin) olmak üzere Kubilay Hanlığı’nı kurdu. 1280’de Çin’in fethim tamamladı. Japonya ve Hindistan dışında bütün Asya’yı ele geçirdi. Kubilay Hanlığı, 1368’de sona erdi.

Çağatay Hanlığı (1227 – 1369): Cengiz’in oğlu Çağatay Han tarafmdan Doğu Türkistan’da kuruldu. 1369’da Timurluların egemenliği altına girdi.

Altın Orda Hanlığı (1227 – 1502): Cengiz’in oğlu Batu Han tarafmdan Karadeniz’in kuzeyindeki topraklarda kuruldu. Timur’un saldırıları sonucu zayıfladı ve 1395’ten sonra parçalanma sürecine girdi. Altın Orda toprakları üzerinde çeşitli hanlıklar (Kırım, Kazan, Nogay, Özbek, Buhara, Hive, Hokand, Sibir ve Kâsım) ortaya çıktı. 1502’de Kırım Hanı Mengli Giray, Altın Orda Hanlığı’na son verdi.

İlhanlılar (1256 – 1336): Cengiz’in torunu Hülagû Han tarafmdan İran’da kuruldu. 14. yüzyılın başlarında çıkan iç karışıklıklar sonucu 1336’da yıkıldı.

Sibir Hanlığı (1563 – 1628): Altın Orda Devleti’nin yıkılmasından sonra Batı Sibirya’da kuruldu. Rusların saldırıları sonucu 1628’de yıkıldı.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!