Çekoslovakya

çekoslovakya bayrağıYüzölçümü: 127.877

Nüfusu: 15.695.000

Önemli şehirleri: Prag (Başkent), Bratislava, Brno, Ostrava, Usti, Trutnov, Cheb, Pardubice, Prerov, Pizen, Pişek, Budefovice, Presov, Kosice.

Çekoslovakya Avrupa’nın merkezinde ve kuzey yarımkürede yer almaktadır, 127 bin 877 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip Çekoslovakya iki federal cumhuriyetten oluşmaktadır. Çek, Slovak Cumhuriyeti. Çek Cumhuriye-‘ti’nin yüzölçümü 78; bin 863 kilometrekare, Slovak Cumhuriyeti’-nin ise 49 bin 14 kilometrekaredir. Çekoslovakya bir kara ülkesi olmanın dezavantajını çeşitli nehirlerinin Kuzey Baltık ve Karadeniz
ile olan bağlantılarıyla gidermeye çalışmaktadır.

Doğu-batı yönüne doğru uzanan Çekoslovakya’nın sınırlarının uzunluğu 3 bin 472 kilometredir. En uzun sınırı Polonya ile olan sınırıdır. Bunu sırasıyla Almanya, Macaristan, Avusturya ve Sovyet-ler Birliği sınırları izlemektedir. Çekoslovakya’nın batıdaki en uç noktasıyla doğudaki en uç noktası arası 767 kilometre, kuzeydeki en uç noktası ile güneydeki en uç noktası arası ise 468 kilometredir. Çekoslovakya’nın coğrafi merkezi Adriyatik Denizi’nden 477 kilometre, Baltık Denizi’nden 541 kilometre uzaklıktadır. Avrupa’daki konumu nedeniyle dış ticaret ve transit taşımacılıkta çok uygun bir duruma sahip bulunan Çekoslovakya Avrupa’da önemli bir kavşaktır.

İklim Koşulları

Genelde Çekoslovakya’daki iklim ülkenin coğrafi konum ve mevsimlerin özelliklerine göre oluşmaktadır. Ülkenin batısı denizin etkisinde kalırken, doğuda mevsim değişiklikleri daha belirgin gözlemlenmektedir. Başkent Prag’ın yıllık ortalama sıcaklığı 9.4 derecedir. Rüzgârlar da sıcaklık üzerinde oldukça etkili olmaktadır.

Yıllık yağış miktarı 450 milimetre ile 2 bin milimetre arasında değişmektedir. Bu yağışın yüzde 20’si kâr olarak düşmektedir.

İlginç Bilgiler

Doğu Avrupa ülkeleri arasında yaşama standartlarının en yüksek düzeye Çekoslovakya’da,ulaştığı j görülür.

çekoslovakya hakkında bilgiÇekoslovakya’da halkın tümü, iş garantisine sahiptir. Yaygın bir sağlık sigortası sistemi kurulmuştur. Vatandaşlar, toplum hizmetlerinden eş oranda yararlanırlar. Ekonomik bakımdan gelişmemiş bölgelerle gelişmiş bölgeler arasındaki farklılıkların giderilmesine yönelik bir çalışma uygulanmaktadır.

Sağlık hizmetleri sorunu, büyük ölçüde çözümlenmiştir. Hastalara bakım masrafları dışında, maaşları oranında değişen bir miktar para yardımı da yapılır.

Çocuk yuvaları ve kreşler annelerin sorunlarını çözecek ölçüde yaygındır.

Çalışma süresi haftada beş günden 42.5 saattir. Ücretli izin yılda dört haftadır. Devlet, çalışanların ve gençlerin toplumsal etkinliklerden yararlanmasına, boş za-fhanlarını değerlendirmelerine, kültürel ilişkilerini geliştirmelerine yönelik kurum ve kuruluşların yaygınlığına önem vermektedir.

Lllke halkı gelişmek için sistematik ve programlı çalışma gereğinin bilincindedir. Gezginler, Prag’ı “erken kalkan kent” olarak nitelemişlerdir. Prag’da yalnızca işçiler değil, bürolarda çalışanlar da alacakaranlıkta kalkarlar. Çoğu evlerin çalar saatleri, insanları gecenin beşinde uyandırır. Sütçüler, temizlik işçileri o saatte işe başlarlar. Tramvaylar, otobüsler ilk seferlerine koyulurlar. Halkın zamanı değerlendirme kaygılarıyla bağlantılı olarak ülkedeki saat kuleleri ve saatlerin çokluğundan söz etmek gerekir.

Eğitim

Çekoslovakya’da deviet, sosyal kurumlar, sendikalar, gençlik örgütleri, eğitim ve öğretmenin üst düzeye erişmesi için özel bir çaba göstermektedirler. Toplumun her bireyi eşit oranda haklara sahiptir. Eğitimde ana ilke, öğrencilerin tümüne ayrıcalıksız koşullar hazırlayıp, ilgi ve yeteneklerine göre bir seçim yapmalarını sağlayarak seçtikleri alandaki başarı oranlarını artırmaktadır. Ülkede normal eğitim çerçevesinin dışında, özürlü çocuklar için özel okullar, çalışanlar için iş saatlerinin dışında sürdürülen dersler vardır.

Çekoslovakya’da 6-15 yaşları arasında sürdürülen dokuz yıllık temel eğitim zorunlu ve ücretsizdir. Her 19 öğrenciye bir öğretmen düşmektedir. Lise düzeyindeki öğrenciler, kendi eğilimleri ve ye-tenekİ2rine göre mesleğe yönelik bir seçim yapabilirler. Liselerin dışında, dokuz yıllık temel eğitim sonrasında, teknik okullara gitme olanağı da vardır. Bu okullardaki öğrenciler dört yıllık süre sonunda diplomaya hak kazandıktan sonra yüksek öğrenime geçebilirler.

Liseyi bitiren öğrencilerin aşa-flı yukarı yüzde 60’nın yüksek öğ-letime geçtiği saptanmıştır. Ülkede 17 kente yayılmış 36 üniversite ve yüksek okul vardır. Avrupa kıtasında ilk olarak kurulan yüksek öğretim kurumlarından biri Prag Üniversitesi’dir. Üniversite, 7 Nisan 1348 tarihinde Bohemya Kralı Charles’ın önayak olmasıyla kurulmuştur. Jan Hus, ilk reform düşüncelerini bu çatının altında oluşturmuş ve açıklamıştır.

Çekoslovak eğitim düzeninin ilginç özelliklerinden biri de halk sanatları okullarıdır. Bu okullar
eğitim ve öğretim işlevlerinin dışında bulundukları kentlerdeki mahalle ve köylerin kültür kurumu görevlerini de üstlenirler. Bu tür okullara 7-19 yaş arası öğrenciler kabul edilir ve her türlü sanat dalında eğitilirler.

Çekoslovakya’da eğitim denince akla ilk gelen ad Jon Amos Komensk (Comenius) olur. 1592-1670 yılları arasında yaşayan düşünür, Ortaçağ düşüncesinin halen egemenliğini sürdürdüğü bir dönemde ortaya attığı düşüncelerle çağını aşmış, eserleri, çağdaş eğitim ve pedagoji sistemine kaynaklık etmiştir. Eğitim alanındaki yazılarında, öğrencilere bilgi ve kavramların bir yükleme halinde verilmesi yerine, kişiliğin ve yaratıcılığın gelişmesine yönelik eğitim biçimini sürekli savunmuştur.

Din

Çekoslovakya’da kilise, devlet denetimi altındadır. Din adamlarının ücretleri de devlet tarafından ödenir. Ülkede Katolik kilisesi egemendir. Protestanlar’ın yanı sıra çok azda musevi yaşar; Orta Avrupa’nın en eski sinagogu da bu kenttedir.

Dil

Slovakça ile yakın hısımlığı bulunan Çekçe, İslav dil ailesinin batı kanadından sayılır. Özel sesleri ve uzun ünlüleri vardır. Latin alfabesiyle yazılır ve İslav seslerinin vurgulanması için bazı harflerin üzerine diğer Latin harflerinden farklı olarak ayırıcı işaretler konur: Çekçe’nin en önemli özelliklerinden biri, sesli harflere çok az yer vermesidir.

Müzik

Çekoslovakya, müzikseverler tarafından “Avrupa’nın konser-vatuvarı” olarak anılır. Bedrich Smettana, antonin Dovraak, Leos Janacek ve Bohuslov Martinu gibi müzik dünyasına önemli katkıları bulunan kişileri yetiştiren bu ülke aynı zamanda yabancı müzisyenlere de kucağım açmıştır. AvusturyalI Mozart, “Don Giovanni” adlı yapıttım burada bestelemiş ve Praglıların kendisini anlamasından, müziğine değer vermelerinden sevinç duymuştur. Tchaikovski, Berlioz ve Wagner de, Prag’da yapıtlarının yankılarını bulmuşlardır.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!