Canlılar Arasındaki Üstünlük Farkı

üstünlük farkıTanrı’nın her canlı varlığa verdiği hayatta kalabilme yeteneği hepsinde farklı farklıdır. Hepsi de bu açıdan birbirlerine, var olan özellikleri bakımından üstünlük sağlamaktadırlar. İnsanlar arasında da bu durum istisnasız olarak vardır.

Doğal hayata baktığımızda bir kurdun beyninin köpeklere oranla yüzde otuz daha büyük olduğunu görürüz. Bu kurtlar için köpeğe göre bir üstünlüktür. Develer ortalama 250 İt su içebilir. Çöl ortamında bu özelliği kendisine bir üstünlük sağlar. Hayatta kalabilme süresini uzatır.

İnsanlar açısından olaya yaklaştığımızda da aynı misallerle karşı karşıyayız. Milletlerin kimi meziyetleri birbirleri arasında üstünlük doğurmuştur. Gen aktarımı ile devam eden bu meziyetler, olağanüstü durumların ve şahısların ortaya çıkmasında birinci dereceden rol oynamıştır. Türklerin savaşçılık ve medeni yaşama tarzları diğer milletlere göre bir üstünlüktür. Bu üstünlüğü sayesinde binlerce yıldır çok büyük savaşlar geçirmesine rağmen birtürlü yıkılmamıştır. Kimi zaman ordularının bile silahsızlandırdığına şahit olduğumuzTürkler, en güç koşullarda dahi yok olmamışlardır.

Hayvanların aksine insanlarda gerçekleşen melezleşmeler var olan yeteneklerin körelmeşine yol açabilir. Bu sebeple, anadan-babadan aktarılan meziyet ve yeteneklerin kendi çocuklarına geçmesi, bunu baskın olarak gösterebilmesi için toplumun kendi içinde evlilik yapması gerekir. İnsanlarda ırk aranmaz, atlarda aranır dense de, tarihi tersine çeviren insanların yaradılışında ana ve babadan gelen genlerin etkisinin ne kadar etkin derecede rol oynadığı ortadadır. Bu yüzden Türkler büyük şahsiyetler yetiştirmede diğer milletlere oranla daha öndedir.

Toplulukların kaderlerinde, taşıdıkları genlerin büyük önemi vardır. Çingeneler bugün hırsız, çalgıcı ve güvenilmez olarak hafızalara kazındıysa bunun tek sebebi taşıdıkları aşağı karakter özelliklerindendir. Yoksa kendileri gibi aynı yoksulluk ve yaşam tarzına sahip Türkler de yok değildir. Ama aç kalsa ve ölse dahi yapmayacağı şeyler vardır Türklerin. İstisnaları bu tanımın dışında tutmak, gerçek tanımı yapmak açısından önemlidir.

Kültürün de, dilin de, inanç yapısının da oluşmasındaTürklerde soyun büyük önemi vardır. Diğer milletlerin yapı taşları farklı olabilir amaTürklerde soy mühim bir olgudur.

Milli şuurdan yoksun kişilerin ağızlarına doladıkları “bütün insanlar eşittir” sözü boş bir ifadedir. Milletlerin taşıdığı özelliklere göre bazıları diğerlerine göre üstündürler.

Hümanizm denen aptallık, insanların hayatta kalabilme şansını ve varlığını devam ettirebilme yetisini azaltan derin bir uykudur. BizTürkler için, düşmana silahsız teslim olmakla eş değerdir.

Burkay Kılavuz

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!