Bulgaristan

bulgaristan bayrağıYüzölçümü: 42.823 kilometrekare

Nüfusu: 8.978.000

Önemli şehirleri: Sofya (Başkent) Varna, Filibe, Rusçuk, Razgrad, Şumnu, Plevne, Vidin, Vraca, Yeni Zağra, İslimye, Burgaz…

Kuzeyinde Romanya, batısında Yugoslavya, doğusunda Karadeniz, güneyinde ise Yunanistan ve Türkiye ile çevrili olan Bulgaristan, Balkan ve Rodop sıradağlarının böldüğü verimli ovalar ve vadilerden oluşan bir yüzey yapısına sahiptir.

Bulgaristan’ın doğu-batı doğrultusunda en uzun yeri 450 kilometre, kuzey-güney doğrultusunda en geniş yeri ise 300 kilometre kadardır.

Doğu-batı doğrultusunda uzanan Balkan dağları, Bulgaristan’ı kuzey ve ğüney olmak üzere ikiye böler. Bu dağların en yüksek tepesi 2.375 metre olan Yumrukçal tepesidir. Ülkenin bu iki kesimi arasındaki ulaştırma geçitlerden yararlanılarak yapılır. Bunların baş-lıcaları Şıpka, Demirköprü, Drago-man geçitleridir. Bulgaristan’ın güneybatı kesimi Rodop dağlarıyla kaplıdır. Bu kesimin en yüksek yeri ise Rila dağıdır (2.990 m).

Bulgaristan akarsularının başında Meriç ve kolları ile, Tuna’ya dökülenler gelir. Meriç ve Meriç’-in bir kolu olan Tunca, Rodop; Balkan dağlarından doğar. Meriç’ın bir diğer kolu olan Arda da Bulgaristan’da doğduktan sonra Yunanistan’a geçer.

Tuna ve Tuna’ya dökülen akarsular Balkan dağlarının kuzeyini sular. Bunların başlıcaları Yantra, Osmar ve isker nehirleridir.
Bulgaristan’ın, kuzey bölgesi, güneyde de Meriç havzası ovalıktır. Karadeniz kıyılarından başlayarak Yantra nehrine kadar devam eden kesimine Deliorman denir. Küçük Balkanlar Deliorman bölgesinin güney sınırını oluşturur.

Doğu sınırını oluşturan Karadeniz’in kıyılarında girinti çıkıntı azdır, limanlarından en önemli olanları Varna ve Burgaz’dır.

İklim

Bulgaristan’ın kuzey ve güneyinde iki ayrı iklim hüküm sürer. Balkan dağlarının soğuk kuzey rüzgârlarından korunmasıyla Meriç vadisinde ılıman bir iklim yaşanır. Bu bölgede yağışlar da normaldir. Ne var ki gene bu dağlar yüzünden Bulgaristan’ın kuzeyi de Akdeniz’den esen sıcak nemli rüzgârlardan yoksun kalır. Burada yazlar sıcak, kışlar soğuk geçer.

bulgaristan hakkında bilgiBulgaristan’da sosyalist yönetim, toplumsal tabakaların arasındaki farklılıkları gidermek için ciddi önlemler almıştır. Ancak, bunların sık sık ileri sürüldüğü gibi, tam anlamıyla eşit insanlardan oluşan bir toplum yarattığını söylemek zordur.

Büyük çoğunluğun kırsal kesimde yaşadığı Bulgaristan’da asıl önemli kopukluklar kent yaşamı ile köy yaşamı arasında görülmektedir. Gerek başkent Sofya’da, gerek Varna ve Burgaz gibi liman kentlerinde gündelik yaşam standartları bir hayli farklıdır. Ancak, bu farklılıklara paralel olarak, gereksinmelerin niteliği ve niceliği de değişmektedir. Batı ülkelerinin yoz değerleri olarak tanımlanan kimi değerler devreye girmekte, Bulgaristan’ın büyük kentlerinde hızla yayılan karaborsacılık, rüşvet ve fuhuş denetim altına alınamamakta, giderek bu eğilimler kırsal kesimde de yoğunlaşma yolunu tutmaktadır.

Eğitim

Bulgaristan’da eğitim sorunu çözümlenmiş durumdadır. İlkokuldan başlayarak-8 yıl öğrenim zorunludur.

Liseler, normal, teknik, meslek liseleri olarak ayrılmaktadır.

Bulgaristan’da, üniversite öğrencileri 27 bilim kuruluşunda öğrenim görmektedirler. Bunların 4’ü akademi, 3’ü üniversite 18-88’de kurulmuş olan Sofya Üniversitesi, Plovdiv ve Velike üniversiteleri ve 20’si de yüksek okuldur. Üniversite öğrencilerinin yüzde 60’ı yurtlarda kalmaktadır. Burs alacak öğrencinin başarı durumu gözönünde bulundurulmaktadır.

Üniversiteye giriş, Bulgaristan’da liseyi bitiren bir genç istediği bölümün sınavına girer. Daha sonra genel kültür sınavı da yapılır. Merkezi yerleştirme sistemi yoktur. Belirli kesimler için belirli kontenjanlar vardır. Bunlar üniversiteyi bitirdiklerinde kendi yörelerine gönderilir. Bu, zorunluluk olarak getirilmiştir. Bulgaristan’da en büyük azınlığı oluşturan Türkler’in üniversiteye girişi çeşitli koşullara bağlıdır.

Din

Bulgar Anayasası herkese vicdan ve inanç özgürlüğü tanır. Ancak, dinin siyasal amaçlarla kullanılması kesinkes yasaklanmıştır. Ülkedeki dinsel çoğunluğu Doğu Ortodoks Kilisesi’ne bağlı cemaat oluşturur. 1973 yılında yapıtmış bir sayımda, ülkede toplam 3700 kilise ve 120 manastır saptanmıştır.

Bulgaristan’daki Müslüman cemaat da önemli bir potansiyel oluşturur. Genel bir müftüye bağlı olan cemaat için ülke çapında 1180 tane cami bulunmaktadır.

Ulaşım

Bulgaristan, Asya-Avrupa arasında önemli bir konumda yer alır. Çevresindeki ülkelere demiryolla-rıyla bağlıdır. Bulgaristan’daki demiryollarının uzunluğu 4 bin 900 kilometre, karayollarının uzunluğu 40 bin kilometre kadardır. Ülkedeki motorlu taşıtların sayısı 50 binin üzerindedir.

Ulaştırma konusunda akarsulardan da geniş ölçüde yararlanılmaktadır. Özellikle iütün ve buğday taşımacılığında kullanılan başlıca yol Tuna Nehri’dir.

Sağlık

600 kişiye bir doktor düşüyor

Bulgaristan, İkinci Dünya yavaşı sırasında sağlık sorunlarına büyük bir önemle yaklaşmıştır. 1918’de açılan tıp fakültesi bu yöndeki çalışmaların gelişmesine yardımcı olmaktadır. 1951’de ileriye doğru önemli adımlar atılmıştır. 1971-1975 yıllarını kapsayan beş yıllık planda, sağlık konusun-dabirdizi değişimler hedef alınarak gerçekleştirilmiştir.

Gıda

Bulgaristan ekonomisinin en eski sektörlerinden biri olan gıda sektörü, tarımın yapısının yeniden düzenlenmesi ile birlikte gelişme göstermiştir. 300 bin kişinin çalıştığı bu sektör, sınai ürünler için-
de, yüzde 21.5’luk bir pay almaktadır.

Hafif sanayi

Hafif sanayiinin en önemli sektörü oıan tekstil ve hazır giyim sektöründe üretim 1970 yılına göre, yüzde 100 oranında artmıştır.

Bu sektör, toplam üretim içinde yüzde 11.2’lik bir pay almaktadır.

Turizm

Bulgaristan’da turizm, bir devlet kuruluşu olan ve 1948 yılında kurulan Balkantourist tarafından yürütülmektedir. Balkantourist yanında gençlik turizmi için kurulan Orbita, otomobil turizmi için kurulan Shipka bürosu, dağcılık için kurulmuş Pirin bürosu gibi uzmanlaşmış yan kuruluşlar da vardır.

Bulgaristan’ın turistik açıdan gelişmesinde birçok faktör ioI oynamıştır. Bu faktörler Bulgaristan’ın iyi bir kıyı şeridine, dağlık
alanlara ve tarihi yerlere sahip olmasıdır. Yıllık ortalama sıcaklığı

10 dereceyi aşan Bulgaristan’da Karadeniz şeridinde yer alan Dro-uzhba, Slatni Pyassatsi, Slunchev Bryag ve Albenâ en tanınmış yaz ¿urizmi merkezleridir. Bu bölgenin özelliği 200-300 metrelik kumsala sahip olmasıdır.

 1. çocuk
  2 Nis, 2016 - 21.52 | #1

  Çok güzel ama aşırı derecede uzun.

 2. baybars
  20 Eki, 2015 - 23.17 | #2

  yüzölçümü yanlış verilmiş arkadaşlar. 110.994 km kare olacak

 3. menekşe yurdakul
  2 Haz, 2014 - 13.29 | #3

  abi bune ya amada uzun yaaa ama cok güzel bir site

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!