Bölgesel Coğrafya

Coğrafya, kapsamına giren konuları dünya, ülke, bölge, bölüm ve yöre ölçeğin­de de ele alarak inceler. Bu inceleme bölgesel coğrafyanın kapsamına girer. Bundan amaç, özel bir alan veya bölgedeki coğrafî özellikleri tanıtmaya yöneliktir.

Örneğin “Dünya tarım coğrafyası”nda dünyadaki tarım alanlarının dağılışı, iklim bölgelerine göre yapılan tarım ve yetiştirilen ürünler, bunların pazarlanması ve insanın geçimi üzerindeki önemi belirtilir. Sadece “Türkiye tarım coğrafyası’ denildiğinde Türkiye’nin tüm tarımsal özellikleri ele alınır.

Bölgesel coğrafyada; dünyanın alt bölümlere ayrılması, hem sosyal, ekonomik hem de fizik” özelliklere göre yapılır. Meselâ Asya Kıtası’nın Coğrafyası, Orta Doğu’nun Coğrafyası, Türkiye Coğrafyası, Ege Bölgesi’nin Coğrafyası gibi bir kıta ve ülkenin coğrafyası, bölge coğrafyasınının kapsamına girer.

Son yıllarda dünya genelinde bölgesel coğrafyaya çok önem verilmektedir. Çünkü küreselleşme sürecine giren dünyada insanların birbirlerini daha iyi tanımaları, karşılıklı ilişkileri geliştirmeleri açısından ülkelerin tüm özelliklerini bilmeleri gerekir. Bölgesel coğrafya ile ülkelerde geri kalmanın ve gelişmenin hangi faktörlerin etkisi altında olduğu da araştırılmakta ve yeni nesillere dünyaya daha geniş bir açıdan bakma fırsatı verilmektedir. Bu bakımdan birçok ülkede lise seviyesinde “dünya coğrafyası” zorunlu ders olarak okutulmaktadır. Avusturya’da Graz Üniversitesi’de “Coğrafya ve Bölgesel Bilimler Bölümü” de üniversiter alanda bölgesel coğrafyaya verilen önemi göstermektedir.

 

|>> Coğrafya’nın Ana Dalları <<|

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!