Başkurtlar (Başkurdistan Türkleri)

başkurtlar başkurdistan türkleriÇok eski zamanlardan beri Avrupa Rusyasımn güney-doğu-sunda, bilhassa Ural dağları eteklerinden Orsk, Orenburg, Ufa, Vyatka, Perm ve Samara’ya kadar uzanan geniş sahada yerleşmişlerdir.

Bir ihtimale göre XV. yüzyıla kadar Urala yakın istep-te yaşamışlardır. Ancak sonraları yukarıdaki coğrafî sahaya kaymışlardır. Nitekim ilk arap gezginleri bunlara Ural ırmağının aşağı mecrasında rastlamışlardır.

Rubruquıs ve Plano Karpini Baş-kırtları Yayık ırmağı boylarında görmüş, tanımışlardır. Moğol istilâsında Batu hanın ordularına katılmışlardır. Gösterdikleri mukavemete rağmen üçyüz elli yıl önce Rusyaya ilhak edilmişlerse de 1918 yıllarında iki yıla yakın bir zaman için istiklâllerini ilân etme imkânını bulmuşlardır.

Başkırt etnolojisi hakkmdaki görüşler birbirinden ayrılmaktadır. Hayat ve mazileri hakkında arap gezginlerinden İbni Fad-lan’da. bolca bilgiye rasianmaktadır. Aralarındaki menşelerine dair efsane de yaşamaktadır. Sayıları bir milyona yakındır. Bizim bildiğimiz mânâda bir edebiyatları yoktur. Buna karşılık zengin ve çeşitli janrda halk edebiyatları vardır.

Yazı dili dışında Başkırt şivesi çeşitli ağızlara ayrılmaktadır. Bünyesinde farklı Türk ağızlarının karması yer almıştır. Fakat tıpkı Kazan Türkçesi gibi aslını Bulgar-Kıpçak Türkçesinden almıştır.

>> Türk Halkları‘na Geri Dön <<

(Türk BoylarıTürk TopluluklarıTürk Toplumları)

  1. 25 Oca, 2014 - 22.17 | #1

    insanlarımız BAŞKURDİSTANı farklı yorumlayabilieler,ben onları yakından tanıdım,aslımızı değiştirmeyen AHISKA türkleri gibiler,onları TÜRKLlüğümüzü aslı gibi tuttukları için kutluyorum….

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!