Balıkçılık ve Deniz Ürünleri

balıkçılık, deniz ürünleriAsırlardan beri insanlar yiyeceklerinin bir bölümünü akarsu, göl ve özellikle denizlerden balık tutarak temin etmişlerdir. Başlangıçta toplayıcılık ve geçime dayanan balıkçılık günümüzde dünya ölçüsünde ayrı bir iş kolu ve buna bağlı olarak kurulan bir sanayi şekline dönüşmüştür. Balıkçılık konusunda ilk bilgiler; Çin, Mezopotamya ve Mısır’a kadar dayanır. Burada balıkçılığın önemli bir meslek hâline geldiği ve belli toplumiarın balıkçılık konusunda uzmanlaştıkları belirtilmektedir.

Eskimo ve Güney Denizi adalarındaki halkın folklorunda balıkçılığın ayrı bir yeri vardır; buralarda balıkçılık konusundaki hüner, maharet ve kahramanlıkları konu alan hikaye ve masallar söylenir. Örneğin Norveç ve diğer Batı Avrupa ülkelerinde balıkçılıkla ilgili seyahatlari konu alan hikayeler anlatılır. Kuzey Amerika’nın Pasifik sahillerinin geniş bir bölümündeki halk, somon balıkçıları olarak bilinir.

Günümüzde denizlerde balıkçılıkla ilgili çalışmalar ve araştırmalar devam etmekte ve balıkçılık yalnız başına değil birbiri ile entegre olmuş birtakım iş kolları hâlindedir. Zira artık insanların besinleri veya beslenmeleri sadece kara üzerindeki kaynaklara değil, deniz ürünlerine de dayanır. Japonya, Çin, Hindistan, Kore, Norveç gibi ülkelerde deniz ürünleri bol miktarda tüketilir.

Balıkçılık çok değişken ve geniş ölçüde çeşitlilik gösterir. Örneğin balıkçılık; tatlısu, tuzlusu, sığsu, derinsu veya açık okyanus, soğuksu, sıcaksu balıkçılığı olmak üzere çeşitli tip ve özellikte yapılmaktadır. Öte taraftan balıkçılık avlanma sahasının özelliğine göre de çeşitli adlar alır. Örneğin kıyılar boyunca kıta sahanlığı üzerinde yapılan balıkçılığa kıyı balıkçılığı, tamamen açık denizlerde ve okyanuslarda yapılan balıkçılığa açık deniz balıkçılığı denir. Ayrıca kıyı balıkçılığında belli balıklar belli yerlerde yaşamakta ve bu sahalardan balık avlanır.

  1. Serap
    29 Ağu, 2012 - 14.47 | #1

    Balıkçılık konusunda önde gelen ülkeler, Rusya Federasyonu, Çin, Peru, Şili, ABD, Hindistan, Güney Kore, Tayland, Endonezya, Danimarka, Filipinler ve Norveç’tir.

  2. Boğaç
    29 Ağu, 2012 - 14.46 | #2

    İnsan yiyeceklerinin bir bölümü okyanuslar, denizler, göl ve akarsulardan sağlarlar. Balıkçılık uğraş alanına giren ürünleri; balık, midye, istiridye, İstakoz, karides, yılan balığı, ayıbalığı, deniz kablumbağası, balina gibi deniz canlıları oluşturur. Bunlara mercan, kabuk, inci, sünger, deniz yosunları da eklenebilir.

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!