Ay’ın Oluşumu

Dünya‘nın oluşumundan sonra Mars veya daha büyük bir kütlenin Dünya’ya çarpmasıyla Ay‘ın meydana geldiği sanılmaktadır. Dünya mantosunun kutup tarafına doğru silis yönünden zengin mantodan hasıl olan buhar hâlindeki kayaların, Dünya’nın çevresinde bir bulut oluşturduğu tahmin edilmektedir. Buhar halindeki kayalarrın yoğuşması ve birleşmesiyle Ay oluştuğu düşünülmektedir.

Apollo programları çerçevesinde elde edilen bulgular, Ay yüzeyinin büyük bir bölümünün iç püskürük kayalardan oluştuğunu ortaya çıkarmıştır. Ay yüzeyindeki Maria denilen büyük düzlükler, çoğunlukla bazalt lavlarına ait akıntılarından oluşmuştur.

Ay’ın yüksek kesimdeki kayalar ise dünya yüzeyinde görülmeyen feldispat yönünden iç püstürük kayalardan ibarettir. Ay yüzeyindeki bazalt akıntıları ve yüksek kesimler, meteoritlerin çarpmasıyla ezilmiş, yaralanmış ve buna bağlı olarak buralardan lavlar püskürmüştür.

Ay‘ın, nasıl kafi miktarda kayaları ergitebilecek sıcaklığa ulaştığı hususu şöyle açıklanmaktadır: Dünya, başlangıçta çekim gücüne bağlı olarak toz şeklindeki maddelerin birleşmeyle ısınmış, enerjinin ise çekimin etkisi altında parçacıkların birbirleriyle çarpışması sonucu açığa çıkmıştır.

Daha sonra radyoaktif ayrışma ve şiddetli meteorit bonbardımanı Dünyayı gittikçe ısıtmıştır. Ay’daki duruma gelince, radyometrik veriler, Ay’daki en yaşlı iç püskürük kayaların, radyoaktif maddelerin ayrışmasıyla oluşan sıcaklıkla önceden ergidiğini, bunun için yeterli bir zamanın olduğunu göstermektedir.

Böylece çekimle parçacıkların birleşmesi ve meteorit bombardımanı ile Ay’daki ilk ergimenin ana sebebi olabileceği sanılmaktadır.

|>> Ay Hakkında Genel Bilgi <<|

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!