Avusturya – Macaristan İmparatorluğu

avusturya macaristan imparatorluğu1699 Karlofça Antlaşması ile Macaristan, Habsburglarm yönetimindeki Avusturya’nın egemenliği altına girdi. 1806’da bazı topraklarını kaybeden Avusturya, 1815 Viyana Kongresi ile eski topraklarına kavuştu. Lombardia ile Venezia’yı ilhak etti.

Parma, Modena ve Toscana’ya arşidükler yerleştirerek, İtalya’da en etkili devlet durumuna geldi. Germanya Konfederasyonu’nda başlıca devleti oldu. 1846’da Başbakan Metternich tarafından tehlikeli görülen Krakow’daki küçük Polonya Cumhuriyeti, Avusturya’ya ilhak edildi. 1848 Macar isyanını. Rusya’nın yardımıyla bastırdı.

1859’da Fransa ile Piyemonte’ye yenilen Avusturya, Lombardia’yı İtalya’ya bıraktı. Bunu takiben Toscana, Parma ve Modena, Piyemonte’ye katıldılar. 1866’da Prusya’ya yenilen Avusturya, Macarlarla ilişkilerini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı. 1867’de imzalanan bir uzlaşma antlaşması ile Macaristan, tarihsel sınırları içinde yeniden krallık oldu.

8 Haziran 1867’de Avusturya İmparatoru Franz – Joseph. Budapeşte’de Macaristan krallık tacını giydi. Böylece, Avusturya – Macaristan İmparatorluğu kurulmuş oldu. 1908‘de Bosna- Hersek’i ve Yenipazar’ı topraklarına katan Avusturya – Macaristan İmparatorluğu, I. Dünya Savaşı sonucunda parçalandı.

I. Dünya Savaşı’mn son günlerinde Prag’da Çekoslovakya. Zagreb’de Sırp – Hırvat – Sloven (Yugoslavya) devletlerinin kurulduğu ilân edildi (29 Ekim 1918). Bunun üzerine Avusturya Almanları da 30 Ekim 1918’de Avusturya Cumhuriyetini kurdular. Kasım ayı ortalarında Macarlar da cumhuriyet ilân edince, Avusturya – Macaristan İmparatorluğu parçalandı.

Saint Germain (Sen Jermen) Antlaşması: Avusturya ile Anlaşma Devletleri arasında 10 Eylül 1919’da imzalandı. Avusturya; Macaristan, Çekoslovakya ve Yugoslavya’nın bağımsızlığını tanıdı. Galiçya’yı Polonya’ya, Hırvatistan’ı Yugoslavya’ya, Tirol ile Trieste’yi İtalya’ya, Bukovina’yı Romanya’ya bıraktı.

Trianon (Triyanon) Antlaşması: Macaristan ile Anlaşma Devletleri arasında 4 Haziran 1920’de imzalandı. Macaristan; Presburg bölgesini Çekoslovakya’ya, Bosna – Hersek’i Yugoslavya’ya, Transilvanya’yı Romanya’ya ve Burgerland’ı Avusturya’ya bıraktı.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!