Jeopolitika

Tarih: 7 Temmuz 2013  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

jeopolitikaJeopolitika, ülkelerin mevcut bulunduğu coğrafi konumlarından dolayı elde ettikleri, siyasi, ekonomi vb. güçlerinin genel adıdır.

Jeopolitik açısından bir görüş MAHAN tarafından ortaya atılmıştır. Mahan’ın ana düşüncesi, Ratzel tarafından benimsenen karaya yani Avrasya’daki “kalp ülkesi”ne sahip olan güçlerin, deniz hâkimiyetini de ele alabileceği noktasındaydı. Bunun yanında karşı bir güç olarak da Anglo-Amerika (Kanada ve ABD)’yı elinde tutan gücün de dünya hâkimiyetinde söz sahibi olabileceği yönündeydi. Nitekim Mahan, Asya’da Rusya’nın genişlemesinin deniz kuvveti ve üstünlüğü ile engellenebileceğini ve bu sayede Rusya’ nın abluka altına alınabileceğini savunmuş, Rusya’nın açık denizlere ulaşabilmesinin ancak Çin üzerinden olabileceğini bir bakıma tavsiye etmiştir.

Mahan, bir devletin denizcilikteki gelişmesinin önemine dikkat çekerek, bir ülkenin millî gücünü ortaya koyan en önemli coğrafî etkenin, o ülkenin arazisinin genişliğine değil, ülkenin kıyı çizgisinin uzunluğuna ve limanlarının ekonomik aktivitesine dayandığını vurgulamıştır. Bilhassa denizaşırı gelişmelerde bir ülkenin sahip olduğu deniz sınırlarına çok önem vermiştir. Bu görüşe göre Hawaii adalarına sahip olan ülkenin Karaip Denizi’ni de kontrol edebileceği üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda özellikle Hawaii adalarının ABD’yi Asya’dan gelecek istilâ hareketlerini durdurabilecek bir konumda olduğu belirtilmiştir.

Jeopolitik Görüşler/Akımlar

Tarih: 1 Temmuz 2013  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

jeopolitikCoğrafyada alan mefhumuna bağlı olarak jeopolitik ve siyasî coğrafyada da kara, deniz ve hava hâkimiyetine dayanan görüşler, zaman ve mekâna göre önem kazanmıştır. Hâkimiyet unsuru, değişen dünya koşullarına göre siyasî coğrafyacılar ve jeopolitikle uğraşanlar tarafından çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Siyasî coğrafyada belirtilen görüşlerin bazılarını, kimi devletler ulusal politikalarının yürütülmesinde esas olarak almış ve bu görüş doğrultusunda politikalarını yönlendirmiştir. Bu nedenle siyasî coğrafyadaki görüşlerin dünya siyasetinde son derece önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu başlık altında siyasî coğrafyadaki bazı görüşlere yer verilecektir.

Jeopolitiğin önemi ve bununla ilgili görüş ve düşünceler, 1800’lü yılların ortalarından itibaren ortaya atılmış, zamanla gelişerek günümüzde ayrı bir araştırma alanı ve bilim dalı hâline gelmiştir. Günümüzde jeopolitik, gelişmiş ülkelerde bazen siyasî coğrafya bünyesinde işlenir, bazen de ayrı bir uzmanlık dalı olarak ele alınır. Özellikle askeri alanda jeopolitiğe ayrı bir önem verilir. Ülkemizde jeopolitik alandaki gelişmeler ve görüşler, 2002 yılından itibaren yayıma geçen Jeopolitik Bilimsel ve Araştırma Dergisi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

Jeopolitik

Tarih: 26 Haziran 2013  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

jeopolitikJeopolitik; jeo yer ve politika sözcüklerinden oluşan bir terim olup coğrafî konuma göre devlet idare etme sanatı ve siyaseti anlamına gelir. Jeopolitiğin esas amacı; bir ülkenin bulunduğu coğrafî konuma ve/yeya özel yere göre gerek ülke, gerekse ülke dışında belirleyeceği siyaseti, izleyeceği yolu ve yapacağı planlamayı, geniş anlamda uygulayacağı stratejiyi belirlemektir. Bir bilim dalı ve araştırma konusu olarak jeopolitik, 19. yüzyılın sonlarından itibaren dünya gündemine gelmiştir. Jeopolitik, coğrafyanın tüm dallarını dikkate alarak ve zaman sürecini kullanarak geleceğe ait hedefler gösterir; hükümler ve sonuçlar çıkarır.

Ülkelerin jeopolitiğinin belirlenmesinde ve geleceğe yönelik planlamaların yapılmasında coğrafi konum son derece önemlidir. Bunun yanında devletin sosyal, teknolojik, ekonomik ve kültürel özellikleri ile askerî gücü de büyük önem taşımaktadır. Ayrıca jeopolitikte; bir ülkenin yakın ve uzak komşularının siyasî rejimi, nüfusu, eğitim seviyesi, ekonomik kaynakları vb. son derece önemlidir.

Hentbol

Tarih: 22 Nisan 2013  |   Bölüm: Bilgisaçar  |   Yorumlar: 1 yorum  |   Yazar:

hentbol sporuHentbol ağır ve çok çalışma isteyen bir spordur.

Gereken özellikler: Takım mantığı, hız, güçlü bir fiziksel kondisyon.

Başlama ve son verme yaşı: 10-11 yaşında antremanlara başlansa da, 14-15 yaşından evvel müsabakalara girmek sakıncalıdır. Boş zaman sporu olarak oynanan oyunun ise yaşı yoktur. Buna rağmen kalp-damar sisteminin kapasitesinin gittikçe azalması oyunun ileri yaşlarda oynanmasını engeller.

Yararları: Güç harcanması ve dayanıklılık çok fazla gelişse de kalp ve solunum sistemine düzensiz hareketler ve hareketlerin süreksizliği yüzünden fazla etkisi olmaz. Top atını sırasında sıkça hareketlenen kol ve bacak kaslarını çok geliştirir.

Önlemler ve tavsiyeler: İyi bir fiziksel kondüsyonun yanısıra dayanıklılığı artırmaya yönelik mükemmel bir antrenman yapılması ve bunun kusursuz bir kural bilgisi ve teknik bilgiyle birleştirilmesi gerekir.

  Yukarı çık!