Atölye Tipi Sanayi

atölye tipi sanayiEv imalâtının gelişmesi sonucu ayrı bir bina veya mekânda usta ve işçilerin çalıştığı küçük bir imalât tipi ortaya çıkmaktadır. Burada çoğu kez yakın civardan temin edilen ham madde işlenmekte ve sınırlı miktarda üretim yapılmaktadır. Ancak bu imalât tipinin çok değişik çeşitleri ve işletme tarzı bulunmaktadır:

a. Ham maddenin imalâtın yer aldığı alan çevresinden sağlandığı ve satışın olmadığı ilkel imalât.

b. Yavaş yavaş satışların başladığı, aynı zamanda ham maddenin de yakın çevrenin kontrolünden çıktığı ilkel imalâtın geniş tipi.

c. Ham maddeyi başka alanlardan sağlayabilen ve mamul maddeyi başka bölgelere ya da imâlat faaliyetlerinin bulunduğu alanda satabilen, imâlatın evlerden çıkıp atölye adı verilen yerlerde toplanması ile ortaya çıkan atölye tipi imalât.

Atölye tipi imalât tipi; başta Güneydoğu Asya, Çin, Güneybatı Asya, Güney Amerika ve hatta Avrupa’nın belli yerlerinde hâkim durumdadır. Özellikle Güneydoğu Asya, Güney Amerika (Ekvador, Peru, Bolivya) ve Çin’de atölye tipi imalât, ülke şartlarına göre en uygun birer küçük sanayi tesisi hüviyetindedir. El emeğine dayalı olarak hazır giyim malları üretimin yapılması, milyonlarca insana iş bulma açısından daha uygundur.

Anadolu’da da çeşitli tipte atölye tipi imalât hâkim durumdadır. Bunlara örnek olarak şehir merkezlerinde bakırcılar, marangozlar, demirciler, dokumacılar verilebilir. Buralarda yapılan imalât hem şehir hem de yakın çevrenin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Öte yandan kasaba ve bazı köylerde hızar atölyeleri, bez, halı-kilim dokuma tesisleri, zeytinyağı çıkarma atölyeleri, hatta değirmenler, tipik atölyeleri teşkil etmektedir. Bunların gelişmiş, birçok usta ve işçi çalıştıran tipleri, birer küçük sanayi işletmeleri olarak da dikkate alınabilir. Anadolu kasabalarındaki küçük sanayi sitelerinde kurulan bazı tesisler, tipik atölyelere dahil edilebilir.

Atölye tipi imalât, 20. yüzyılda özellikle sanayileşmiş ülkelerde büyük sanayiye geçişte etkili olmuş ve âdeta sanayileşmeyi teşvik etmiştir. Bununla beraber, Anadolu’da da olduğu gibi bazı atölyeler, eski canlılığını kaybetmekle birlikte hâlâ önemini korumaktadır.

 

>> Sanayi Kolları‘na Geri Dön <<

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!