Atmosferin Isınması ve Soğuması

Sıcaklık enerjisi, bir yerden diğer bir yere radyasyon, kondüksiyon ve konvek­siyonla yayılır. Bu enerji ise emme (absorbsiyon), yansıma (refleksiyon), dağılma veya transmisyonla değişime ya da yer değiştirmeye uğrar.

Şimdi bu olayları teker teker ele alalım:

Radyasyon (Işın yayılması): Bilindiği gibi sıcaklık enerjisi, sıcaklık veren bir cisimden çevreye yayılır. Örneğin Güneş’ten çıkan kısa dalga boylu ışınlar, bir yüzeye çarptığında uzun dalga boyuna dönüşür; bu dönüşüm sırasında kısa dalga boylu ışında tutulan sıcaklık enerjisi, serbest hâle geçerek çevreye yayılır.

Absorbsiyon (emilme): Güneş’ten ya da sıcaklık yayan bir cisimden gelen enerjinin başka bir cisim tarafından tutulmasıdır. Bir cisim üzerine güneş ışınları çarptığında ve tutulduğunda cismin sıcaklığı artar. Cisimlerin sıcaklığı tutma kapasitesi, absorbe edilen güneş ışınlarının dalga boyuna ve cismin sıcaklığına bağlı olarak değişir. Genellikle iyi bir sıcaklık veya ışın yayıcı (radyatör) aynı zamanda iyi bir emicidir, zayıf ışın yayan bir radyatör zayıf bir emicidir.

Mineral materyaller (taş, toprak) güneş ışınlarını çok iyi olarak tutar; buna karşılık buz ve karın güneş ışınlarını tutma ve emme kapasitesi düşüktür. Renk de absorbsiyon üzerinde son derece etkilidir. Örneğin koyu renkli yüzeyler, görünen güneş ışınlarını daha fazla tuttuğu için daha fazla ısınır.

Refleksiyon (yansıma): Yansıma, güneş ışınlarının cisimlere çarparak geri yansımasıdır. Başka bir anlatımla yansıma, emilme olayının zıttıdır. Sıcaklıkenerjisini, açık renkli yüzeyler, koyu renkli yüzeylere göre daha fazla yansıtır. Bu nedenle açık renkli yüzeyler az, koyu renkliler ise fazla ısınır, iyi bir absorbe edici cisim, aynı zamanda zayıf bir yansıtıcıdır. Örneğin fazla miktarda enerji tutan koyu renkli yüzeyler, az miktarda yansıtma yapar.

>> Sonraki Sayfa >>

  1. metin
    26 Kas, 2015 - 16.07 | #1

    yazanın eline sağlık

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!