Atletizm

atletizm hakkında bilgiİnsan vücudunu geliştirerek birtakım özel yetenekler kazanmasım sağlayan, belli kurallara bağlı çalışmalara verilen addır. Atletizm sözcüğü eski Yunanca kaynaklıdır. Ama Yunanlı atletlerin varlığı atletizm teriminin ortaya çıkışından çok daha eskidir. Sözcüğün bir başka anlamı da, bedeni çalıştırmak amacıyla insanın uyguladığı ilkel hareketleri tanımlar. Bu nedenle atletizmin insanın en ilkel gösterisi olarak kabul edilmesi gerekir.

En hızlı koşuyu, en uzun atlayışı, en güçlü atışı gerçekleştirme çabalan kral ve kabilelerin bireyleri önünde, kimin en güçlü olduğu sorununa çözüm getiriyordu. Eşit koşular altında, başabaş yapılan bir yarışmada, kişilerin av ve savaş alanında ulaştıkları ünün kanıtlaması fırsatı doğuyordu. Kazanan kabilenin reisi oluyordu. Böylece kazanan kimse avda ve savaşta tanrıların yardımını ve gözetimini sağlamak görevini üstleniyordu. Görevini yerine getirmek için de, avcı ve savaşçıları için seyirlik bir gösteri düzenliyordu. Bu gösteri sırasında avın ya da düşmanın izlenmesi, savaş biçimleri ve rakibi alt etme eylemleri gerçeğe en yakın biçimde sergileniyordu. Böylece bir anlamda tanrıların yardımına hak kazandıklarını, çünkü güçlü olduklarını, kabile reisininse hepsinden daha güçlü olduğunu tanrılara göstermiş oluyorlardı, işte bu törenler sırasında ilk kurllar ortaya çıkmaya başladı. Ağır ve hafif atletizm: Bütün dönemlerin en büyük spor gösterisi olan Olimpiyatlar da dinsel kökenlidir, ilki l.ö. yedinci yüzyılda yapılan olimpiyat oyunları yalnızca yöntem ve kuralların belirlenmesine, atletlerin uzmanlaşmasına, sporun bir uğraş alanı olmasına değil, günümüzde de uygulanan hafif ve ağır atletizm adları altında yapılan ayırımın da” ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Ağır Atletizm; güreşin bütün türlerini, ağırlık kaldırmayı ve boksu içerir. Hafif atletizm ise koşuları (düz, engelli, maraton), yürüyüşü, atlamayı (yüksek atlama, uzun atlama, üç adım atlama ve sırıkla atlama), atışları (disk atma, çekiş atma, gülle atma, cirit atma) ve değişik dallarda yapılan ama tek bir derecelendirmeyle sonuçlanan, pentatlon (beş dalda) ve dekatlon (on dalda) olarak adlandırılan karışık türleri kapsar.

Hafif atletizm, insanın gerçekleştirdiği spor eylemlerinin en uyumlu, en bilinen ve en sevilen türlerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Herhangi bir belirtme yapılmaksızın atletizmden söz edildiğinde, genellikle hafif atletizm anlaşılır. Burada da özellikle hafif atletizme değinilecektir.

Yarışmaların örgütlenmesi: Hafif atletizm yarışmalarının, bayraklı koşuların dışında kalan bölümünü bütünüyle bireysel yarışmalar oluşturur. Yarışmalar, özel olarak yapılan daire biçiminde bir koşu pisti, atlama ve atış türleri için hazırlanmış gerekli şilte ve kasaların yer aldığı yeşil bir alanda gerçekleştirilir. Eski dönemlerden 1960 yılma değin hemen bütün atletizm gösterileri açık havada yapılmıştır. 1960 yılından sonra, İngilizce deyimiyle mdoor olarak adlandırılan kapalı salon olimpiyatları da yapılmaya başlanmıştır. Ancak bu gösteri türünün programı daha kısıtlıdır, örneğin cirit atma yarışması, program dışı bırakılır. Nedeni de cirit atmak için bir atletin 35 metre koşmasının gerekli olması ve yeterli düzeyde bir atletin de ciriti 90 metreden daha uzağa atabilmesidir. Oysa, cirit atma yarışmalarının tehlikesizce izlenebileceği büyüklükte bir kapalı spor salonu henüz yapılmamıştır.

Türkiye’de gerek yerleşim merkezlerindeki büyük sahalarda gerek merkezlerden uzaktaki öbür sahalarda yapılacak atletizm yarışmalarının kuralları ve düzenlenmesi Türkiye Atletizm Fede-rasyonunca yürütülür. Bu kurum belli kurallara uyulmasını sağlar, yarışma görevlileri bulundurur, dereceleri denetleyerek sonuçları kütüğe işler ve önemli yarışmaları örgütler.

Günümüzde atletizm kurallarını Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu (International Amate-ur Athletic Federation) I.A.A.F. düzenler. Türkiye Atletizm Federasyonu, öbür ülke federasyonlarıyla birlikte I.A.A. F.’nın üyesidir. I.A.A.F.’ın başlıca görevi, bütün üye ülke federasyonları için geçerli kuralları belirlemek, ön yarışmaların aynı düzeyde gerçekleşmesini sağlamak Avrupa ya da kıtalararası şampiyonlukların tarihlerini saptamaktır.

Bunun dışında, olimpiyatlar, Panamerikan oyunları, Asya Olimpiyatları, Akdeniz O-yunları gibi uluslararası çeşitli spor gösterilerini denetler, insan gücünün sınırları: Bir spor alanında ya da televizyon karşısında izlediğimiz bir atletizm yarışmasındaki ünlü bir atletin bir santimetre ya da saniyenin yüzde biri farkla dünya dekorunu kırdığını gördüğümüzde, iki türlü değerlendirme yaparız. Birincisi, son derece sıkı ve uzun bir çalışma ve bir o kadar da yorgunluğun sonucunda sağlanan aşamanın çok küçük olması, İkincisiyse er ya da geç, en güçlü atletin bile aşamayacağı bir insan gücü sınırına ulaşılacağıdır, insana özgü bir güç sınırının olduğu kuşkusuzdur. Ancak bu sınırın neresi olduğunun saptanması (en azından şimdilik) olanaksızdır. Her yarışmayı yeni ve bilinmeyen bir kimliğe büründüren de budur. Ulaşılan sınırın bir santimetre ya da saniyenin yüzde biri kadar bir farkla ne zaman ve nerede aşılacağını öğrenme merakı. Bu merak günümüz insanının bir buluşudur.

Ağır atletizmde atletler genel o-larak ağırlıklarına göre sınıflandırılırken judoda yani Japon güreşinde bu ayırım yarışmacıların ustalığına göre belirlenir. Uluslararası kuraları, güreş için FlLA (Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu) halter için FIHC düzenler.

Hafif atletizm, insanın gerçekleştirdiği spor eylemlerinin en uyumlu, en bilinen ve en sevilen türlerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Herhangi bir belirtme yapılmaksızın atletizmden söz edildiğinde, genellikle hafif atletizm anlaşılır. Hafif atletizm yarışmaları kadınlar ya da erkekler arası olur. Sonuçlar koşullarda ve yürüyüşte süreyle, atma ve atlamalarda uzunluk ölçüsüyle değerlendirilir.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!