Atinanın Üstünlük Devrinde Yunan

Dorların egemenliği döneminde Yunanistan’da “Polis” adı verilen kent devletleri kuruldu. Bunların en önemlileri: Atina, İsparta, Korint, Tebai, Biblos ve Larissa idi. Bu kent devletlerinden biri olan Atina, Perikles (M.Ö. 446 – 431) döneminde en parlak çağını yaşadı. Perikles, daha önce kurulmuş olan Attika -Delos Deniz Birliği’ne dahil olan devletleri baskı altına alarak, Atina’yı bir deniz imparatorluğu haline getirdi. İstanbul Boğazı’ndan büyük bir donanma ile Karadeniz’e çıkıp, verimli ve askerlik yönünden önemli yerleri işgal etti. Likya, Karya, İyonya, Trakya ve Ege Denizi’ndeki adaları, Atina’ya bağladı.

Atina şehir devleti, M.Ö. 478’de merkezi İyonların kutsal Delos Adası olmak üzere; İyon şehirlerini, Ege Denizi adalarını, Makedonya ve Trakya kıyı şehirlerini içine alan Attika-Delos Deniz Birliği’ni kurdu. Birliğin amacı, Anadolu’nun batı kıyılarındaki İyon şehirlerini Perslerin egemenliğinden kurtarmaktı. Birliğe giren şehirler, bağımsızlıklarını koruyor ve içişlerinde serbest bulunuyorlardı.

Peloponnes Yarımadası’nın güneyinde bulunan İsparta, M.Ö. 550’ye doğru Argos ve Ahaya kasabaları dışında yarımadanın diğer kent devletlerini, kendi liderliğinde bir araya getirip Peloponnes Birliği’ni kurdu.

Yunanistan’da Atina’nın ve İsparta’nın liderliğinde kurulan birliklere, Girit Adası, Etolya, Eperios ve Ege Denizi’nde bazı adalar katılmayıp tarafsız kaldılar.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!