Arnavutluk

arnavutluk bayrağıYüzölçümü: 28.748 kilometrekare

Nüfus: 3.201.000

Önemli şehirleri: Tiran (Başkent), işkodra, Diraç, Elbasan, Görünce, Avlonya.

Arnavutluk, Balkan Yarımada-sı’nırı kuzeybatısında, Adriyatik Denizi kıyısında yer alan bir Avrupa ülkesidir. Komşuları, kuzeyde ve doğuda Yugoslavya, güneydoğuda Yunanistan olan ülkenin Adriyatik’teki kıyısı yaklaşık. 470 kilometre uzunluktadır.

Arnavutluk, uzun bir kıyı şeridine sahip olmasına rağmen, temelde dağlık bir ülkedir. Yüzölçümünün yüzde 76.6’sı dağlık bölgelerle kaplıdır. Geri kalan bölgeler ise, deniz yüzeyinden yaklaşık 200 metre yüksektedir. Arnavutluk’un ortalama yüksekliği 708 metredir, bu oa hemen hemen Avrupa ortalama yüksekliğinin iki katına gelir. Buna karşılık Arnavutluk Alpleri’nin en yüksek tepesi olan Ko-rab ancak 2751 metre yüksekliktedir.

Arnavutluk üç tabii bölgeye ayrılmıştır: Arnavutluk Alpleri, Arnavutluk Rivlerası olarak da anılan kıyı şeridi ve dağlık bir bölge olan Orta Arnavutluk. Nüfusun büyük çoğunluğu, bu sonuncu bölgede yaşamaktadır. Başkent Tiran ve ülkenin önemli kentlerinden Elba-san da Orta Arnavutluk’tadır. Kuzeyde işkodra, Yunanistan yakınında Görüce, liman şehri olarak da, Draç ve Avlonya ülkenin önde gelen diğer büyük kentleridir.

Ülke topraklarının yaklaşık yüzde 40’ını kaplayan ormanlar daha çok kestane, çam ve gürgen ağaçlarından oluşur. Kıyı şeridinde ise zeytinlikler egemendir. Kıyı şeridinin doğusunda yer alan ovalar, Arnavutluk’un en verimli bölgesi sayılır. Arnavutluk halkının “dağların gözleri” olarak adlandırdığı göllerin de ülkenin doğal yapısında önemli bir yeri vardır. Arnavutluk’un bellibaşlı 3 akarsuyu: Drin (280 km), Seman (253 km) ve Viyasa (236 km) gerek tarım alanındaki kulanımları açısından, gerek enerji üretimi açısından can alıcı birer damar niteliği taşırlar.

İklim

Arnavutluk, Adriyatik’teki uzun kıyı şeridine rağmen, tipik kara ikliminin hüküm sürdüğü bir ülkedir. Gene de kıyı şeridi boyunca, oldukça dar bir bölge için Akdeniz iklimi geçirlidir. Kışlar ılık, yazlar sıcak geçer burada. Ancak, doğuya gidildikçe ülkenin ve bölgenin de iklim koşuları sertleşir.

Bunda yüksekliğin artışı kadar karasal hava kütlelerinin etkisinin de payı vardır. Yazlar çok sıcak ve kurak geçer. Isının bu bölgede 45°’ye kadar çıktığı görülür. Kışlarsa tersine soğuk ve yağışlıdır. Zaman zaman ısı —25°’ye kadar düşer. Ülkede yıllık yağış ortalaması 1300 mm. dolayındadır. Yağışların yoğun olduğu bölge ise Arnavutluk Alpleri’nin kuzey kısmıdır.

arnavutluk hakkında bilgiArnavutluk’un iklim koşuları, akarsu ve gölleri, dağlık bir bölge oluşu ülkenin bitki örtüsünü çeşitli yönlerde etkiler. Ülke toprakları üzerinde yaklaşık 32.000 tür bitkiye rastlanır ki, bunları iki ayrı grupta ele almak gerekmektedir. Akdeniz bitkileri ve kuzey bölgesinin dağlık bitkileri.

Bu bitkisel donanım, Arnavutluk sınırları içinde rastlanılan hayvan türlerinin büyük bir çeşitlilik göstermesine yol açar. Tavşan, tilki, ayı, çakal, yaban domuzu, deve ve geyik gibi hayvanların yanı sıra ülke, özellikle kuşları ile dikkat çeker.

İlginç Noktalar

Arnavutluk, Avrupa kıtasının en kapalı ülkesidir. Özellikle son yarım yüzyılda geçirdiği değişimleri hakkıyla değerlendirebilmek pek güçtür.

Ülke sınırları içinde yabancı gözlemcilerin uzun süre kalmalarına, ülke genelini tanımalarına pek olanak verilmediği için, özellikle gündelik yaşamla ilgili pek çok veriden yoksun kalınmaktadır. Sosyalist devletin kurulduğu 1945’den bu yana, kıtanın bu en fakir ülkesinde ekonomik kalkınmaya verilen önem toplumsal yaşamı da belirlemişti.

Arnavutluk’ta özel araba yoktur. Sokaklarda yalnızca resmi arabalara ve toplu taşıma araçlarına rastlanır. Özel mülkiyet kavramı da yok olmaktadır. Dükkânlar, lokantalar, çitflikler devletindir. Taksi sürücüleri de, terziler ve bekçiler de, berberler ve ve sanatçılar da devlet için çalışırlar.

Arnavutluk ekonomisindeki kimi ilginç noktalar da toplumsal yaşamı farklı kılar. Ülkede vergi yoktur, enflasyon nedir bilinmez. Ücretler arasında pek fark gözlenmez.

Yerleşme

Ev kiraları çok düşüktür. Aile gelirinin % 5’ini geçmez. Arnavutluk’ta sağlık hizmetleri ve eğitim ücretsizdir. Bunun dışında harcama yapılacak bir yer de pek yoktur. Kaldı ki, ülkede siyasal propaganda yapan filmlerin, oyunların oynandığı birkaç toplu eğlenme merkezi dışında gece kulübü, diskotek, pastane türü yerlere rastlanmaz. Lokanta sayısı çok azdır. Bar ve taverna hiç yoktur.

Eğitim

1945-55 yılları arasında ülke çapında başlatılan okuma-yazma kampanyasının sonucu olarak, bugün Arnavutluk’ta okuma-yazma bilmeyen kalmamıştır. Ülkede sekiz yıllık ilk ve orta öğre-r,’. ‘ runludur. Tek bir ünivers tesi vardır. Arnavutluk’ta 45 dalda eğitim yapılır. Sekiz fakülteden oluşan Tiran Üniversitesi’nde yüksek öğrenim yapan toplam öğrenci sayısı 17.000-20.000 arası değişir.

  1. mehmet
    30 Nis, 2017 - 02.09 | #1

    Dalga mi geciyorsunuz.. Bu yazi herhalde Arnavutluk’un Enver Hoca zamaninda yazilmis.. Cok eski bir bilgi..

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!