Akupunktur

akupunktur akapunktur2000 sene önce Çin’de ortaya çıkan akupunktur, Doğu hayatını ve düşünce tarzını ortaya koyan bir tedavi yöntemidir. Batı tedavi yöntemi gibi 3 bölümü vardır: Teşhis, tedavi, tahmin. Fakat iletişim çeşitleri ve enerjiyi kullanma bakımından Batı’-dan ayrılır. Bu yaklaşık yüzeysel veya daha derin olabilir ve dıştan yönlendirilebilir.
Bu doktrin hakkındaki ilk yazıtlar M.Ö.IIl.yüzyıl tarihini taşır. Oysa ağızdan ağıza çok daha önce aktarılmaya başlandığı sanılmaktadır. Hvangdi, “Sarı İmparator” ilk akupunktur kitabı “Neijing”in yazarıdır. Bu kitap Neijing Suwen ve Ne-ijing Lingshu diye iki bölüme ayrılır. Ve imparatorun, doktoru Khi-Pa’ya sorduğu sorular halindedir. Akupunkturun esasını ve fikirlerini içerir. Tarihçiler Çin tarihini M.Ö. 2000’lerde başlatır. Birçok hanedanlar birbirini izler. Samgılar, Batılı Zu’lar, Doğulu Zu’lar (M.Ö.770-249). Bu tarihten sonra Yi-King veya mütasyon kitabı ortaya çıkar. İşte bu kitapla ilk defa Tao kavramı veya değişmez prensip iki görüşle: Yin ve Yang’la kendini gösterir.

1982’den beri Tıp Fakültesinde

Akupunkturu Fransa’da cerrahlar, dişçiler, veterinerler uyguluyor ve 1982’den beri tıp fakültesinde ders olarak okutuluyor. Fransa’da başlıcaları Paris Saint-Jacques, Cochin, Broussais, Lariboissie-re, Ambroise-Pare, Creteil, Marsilya, Bor-deaux, Toulouse, Lyon, Strasbourg olmak üzere 50’ye yakın merkez bulunmaktadır.

Eski Çin Görüşüne Dünya

Akupunkturun dayanma noktası insan vücudunun küçük bir dünya olduğu temel fikridir. Akupunktur, insanı anatomik açıdan incelemez fakat onu evrenin içinde kabul eder ve onun enerji hareketlerini (tsri) inceler. Tsri bu düşüncenin temel deyimlerinden biridir. Eski Çinliler hayatın gerçek temelinin hareket olduğuna inandılar ve “Yaşayan her şey hareket halindedir” dediler. Bu hareketlerin oluşması için 2 kutbun varlığı lazımdır. Akupunktur, temelini tabiatın özellikle ay ve güneşin ve diğer gezegenlerin hareketlerinden aldı. Bu hareketlerin uyumu ve tekrarı da önemliydi.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!