1945 Yılında Neler Oldu?

bu yıl bugün neler olmuş1945 yılında Türkiye‘de ve dünyada neler olduğunu, önemli buluşları, savaş ve barışları, dünya ve Türk tarihine yön veren kişilerin doğum ve ölümlerini ve diğer önemli gelişmeleri okuyabilirsiniz.

21 Ocak: Macaristan Almanya’ya savaş ilan etti.

20 Şubat: Kahire’de buluşan Çörçil ve Roosevelt Japonya’ya karşı savaşa tartıştılar.

20 Şubat: Roosevelt ve Churchill Kahire’de bir araya gelerek Japonya ile yapılacak savaş konusunda görüştüler.

10 Mart: Vietnam’ın bağımsızlığı ilan edildi.

5 Mart: Ingilizler Birmanya’daki Japon üssü Meik-tilayı ele geçirdiler ve böylelikle ülkeyi ikiye böldüler. Aynı gün, Amerika Birleşik Devletleri 39 ülkeye bir çağrıda bulunarak, Nisan ayı içerisinde San Francis-co’da güvenlik konusunda bir toplantı düzenlenmesini istedi.

25 Nisan: Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği orduları, Torgau yakınlarında, Eibe Nehri’nde buluştular.

7 Nisan: Pasifik’te ABD Donanması Japonlar’ın en büyük savaş gemisi Ya-mamoto’yu batırdı.

23 Mayıs: Almanya’da Himmler İngilizlere ait bir hapishanede İntihar etti.

10 Mayıs: Sovyet birliklerinin Prag’a girmesiyle, Avrupa’da işgal altındaki en son başkent de kurtarılmış oldu.

5 Haziran: Müttefik kuvvetlerin kotunları, Berlin’in işgaline ilişkin bir anlaşma imzaladılar.

5 Haziran: Berlin’de müttefiklerin başkomutanları Almanya’yı işgal paktı im-zadılar.

16 Temmuz: ABD’nin ilk Atom Bombası denemesi Yeni Meksiko’da yapılıyor.

28 Ağustos: Mao Çe Tung, Çan Kay Şek’le görüşerek bir iç savaşın çıkmasını önleyebilmek amacıyla Chungking’e gitti.

6 Ağustos: Hiroşima’ya Atom Bombası atıidı.

23 Eylül: İngiltere Hükümeti Birleşmiş Milletlere Musevilerin Filistin’e göç ettirilmesi konusunda başvuruda bulundu.

3 Ocak: TBMM, Japonya ile ilişkimizin kesilmesi kararını verdi.

10 Ocak: Anayasanın dili Türkçeleştirildi. Birinciteş-rin, İkinciteşrin, Birinci-kanun, İkincikanun aylarının adları da bir yasayla: Ekim, Kasım, Aralık, Ocak olarak değiştirildi.

15 Ocak: İstanbul’da vapur işleten Şirketi Hayriye, Fransızlar’dan satın alındı.

23 Şubat: Türkiye – Amerika’arasında İkili Yardım’ Antlaşması imzalandı. Almanya ve Japonya’ya savaş ilanı TBMM’de kabul edildi.

27 Mart: Yazar Halit Ziya Uşaklıgil öldü. (Doğumu: 1866)

29 Mayıs: Saraçoğlu Hükumeti, güven aldı.

26 Haziran: Sovyetler, Türk – Sovyetler Antlaşması’nı yenilemek için Kars ve Ardahan’ı istedi.

29 Haziran: Gazeteci ve Cumhuriyet Gazetesi kurucusu Yunus Nadi Abalıoğlu öldü. (Doğumu: 1880)

9 Temmuz: Bütün ormanların devletleştirilmesini öngören kanun kabul edildi.

18 Temmuz: Millî Kalkınma Partisi kuruldu.

15 Ağustos: TBMM Birleşmiş Milletler Anayasası’nı kabul etti.

26 Eylül: Adnan Menderes ve Fuak Köprülü’nün CHP’ den ihraçları üzerine Celal Bayar da İzmir Milletvekilliğinden istifa etti.

17 Ekim: Ankara Tıp Fakültesi açıldı.

21 Ekim: Genel Nüfus sayımı. Nüfusumuz: 18.790.174.

16 Kasım: UNESCO Anayasası kabul edildi.

27 Kasım: Refik Koraltan CHP’den ihraç edildi.

3 Aralık: Celal Bayar, CHP’ den istifa etti.

| >> Hangi Yıl Neler Olduya Geri Dön! << |

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!