1922 Yılında Neler Oldu?

bu yıl bugün neler olmuş1922 yılında Türkiye‘de ve dünyada neler olduğunu, önemli buluşları, savaş ve barışları, dünya ve Türk tarihine yön veren kişilerin doğum ve ölümlerini ve diğer önemli gelişmeleri okuyabilirsiniz.

1 Ocak: Rusya’da yaklaşık 33 milyon kişinin büyük bir açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. 26 Şubat; İngiltere ile Fransa arasında 20 yıl süreyle geçerli olmak üzere işbirliği anlaşması yapıldı. 18 Haziran: ABO’de, Columbia Üniversitesinde görevli bir grup bilima-damı, güneşin insan tenine çok yararlı ve gerekli olan D vitamini ürettiğini saptadı.

26 Eylül: Türkler karşısında uğranılan büyük yenilgi üzerine, Yunanistan’da Kral Kral Constantine tahttan indirildi, yerine George II geçti.

22 Kasım: Paris’te top-.lanan sürgündeki Ruslar, bir gün monarşinin yeniden canlanacağı inancıyla Grandük Nikola’yı Çar ilan ettiler.

21 Temmuz: ittihat ve Terakki ileri gelenlerinden. Cemal Paşa, Tiflis’e Erme-niler tarafından öldürüldü.

4 Ağustos: Enver Paşa Bu-hara’nın doğusunda Ruslar tarafından öldürüldü.

26 Ağustos: Büyük Taarruz başladı.

30 Ağustos: Dumlupınar (Başkomutan) Meydan Savaşı kazanıldı.

2 Eylül: 1, Yunan Kolordu Komutanı General Trikupis, esir alındı.

7 Eylül: itilaf Devletleri, mütareke için Ankara hükümetine başvurdu.

9 Eylül: Türk süvarileri İzmir’e girdi.

13 Eylül: İzmir’de sabotaj sonucu Ermeni mahallesinde başlayan yangından 20-25 bin ev ve dükkân yandı.

11 Ekim: Mudanya Mütarekesi imzalandı.

17 Kasım: Padişah Vahdettin İngiltere hükümetine sığınarak İstanbul’dan ayrıldı.

18 Kasım: TBMM, Abdül-hamit’i halife olarak seçti.

 

| >> Hangi Yıl Neler Oldu'ya Geri Dön! << |

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!