1911 Yılında Neler Oldu?

bu yıl bugün neler olmuş1900 yılında Türkiye‘de ve dünyada neler olduğunu, önemli buluşları, savaş ve barışları, dünya ve Türk tarihine yön veren kişilerin doğum ve ölümlerini ve diğer önemli gelişmeleri okuyabilirsiniz.

 

1 Nisan: Meksika Cumhurbaşkanı Portirio Diaz, ülkesindeki hoşnutsuzlukların giderek büyük boyutlara ulaşması üzerine, bazı reformlar yapmaya söz verdi.

12 Mart: New York ta Rockefeller Enstitüsü’nden Dr, Fletcher, ‘Çocuk Fel-ci’fiin nedenini ortaya çı-

13 Haziran: İgor Stra-vinsky’nin Petruşka adlı balesi, bugün Paris’te ilk sahnelendi.

5 Ağustos: Londra da bugün hava sıcaklığı gölgede 97 Fahrenheit dereceyi buktu ve İngiltere başkenti, son 70 yıiın en sıcak gününü yaşadı.

6 Kasım: Londra da Kraliyet Kanser Araştırma Fonu hastalığın kalıtımsal olabileceğini bildirdi.

1 Kasım: îtalyanlar, bugün Trablusgarp yakınlarında idünyada ilk kez uçakla hava saldırısını denediler.

5 Ekim: Kuzey Afrika’da İtalyanlar Trablus’u ele geçirdiler.

4 Ocak: Osmanlı hükümetinin yönetirri yeri olan Babıali yandı. Başbakanlık, Danıştay, içişleri Bakanlığı dairelerinin yanmasıyla, önemli pek çok belge yok oldu.

5 Haziran: Yeni padişah 5. Mehmet, Osmanlı tebası arasında birlik ve bütünlüğü sağlamak amacıyla, Rumeli gezisine başladı. Selanik, Üsküp, Kosova’da 22 gün süren gezi siyasal olaylann Osmanlı devleti aleyhinde gelişmesini ve Rumeli’nin elden çıkmasını önleyemedi.

11 Temmuz: Yazılarında İttihat ve Terakki ye sert eleştiriler yönelten Du-yunuumumiye Müfettişi Zeki Bey sokakta öldürüldü.

21 Kasım: ittihat ve Terakki Partisi’ne karşıt Hürriyet ve itilaf Partisi kuruldu.

 

| >> Hangi Yıl Neler Oldu'ya Geri Dön! << |

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!