1909 Yılında Neler Oldu?

bu yıl bugün neler olmuş1909 yılında Türkiye‘de ve dünyada neler olduğunu, önemli buluşları, savaş ve barışları, dünya ve Türk tarihine yön veren kişilerin doğum ve ölümlerini ve diğer önemli gelişmeleri okuyabilirsiniz.

1 Ocak: Londra’da uzay-bilimciler Neptün’ün ötesinde başka bir gezegeni gözlemlediklerini bildirdiler.

27 Nisan: Almanya, Avusturya ve İtalya, Bulgaristan’ın bağımsızlığını kabul ettiklerini açıkladılar.

13 Mayıs: Almanya’da kötü hava koşullarından etkilenmeyen bir telsiz sistemi bulunduğu bildirildi.

15 Haziran: Paris’te Dr. Alexis Carrel, hayvanlardan aldığı organlarının naklinin gösterisini yaptı.

9 Eylül: Boston’da Prof. Lovell, Mars Gezegeninde oksijen bulunduğunu ileri sürdü.

14 Kasım: Avrupalı güçler, Afrika’daki silah pazarını denetim altında tutmak üzere, Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldiler.

13 Şubat: Türk siyasal yaşamında ilk kez güven oylaması sonucunda, hükümet düşürüldü. Kâmil Paşâ’ntn yerine getirilen Hüseyin Hilmi Paşa yeni hükümeti kurdu.

26 Şubat: Bosna – Hersek’in Avusturya – Macaristan‘a ilhakı ve Osmanlı Devleti’nin Yenipazar Sancağı üzerindeki haklann-dan vazgeçmesiyle ilgili Osmanlı – Avusturya antlaşması İstanbul’da imzalandı.

16 Mart: Bulgaristan’a bakımsızlığının tanınmasıyla ilgili Osmanlı – Rus antlaşması, Petersburg’da hükümetlerin kabulüne bağlı olarak imzalandı. Kesin imza, 8 Aralık’ta yapıldı.

19 Nisan: Osmanlı ve Bulgar hükümetleri arasında, Bulgaristan ve Doğu Rumeli’deki Müslümanlar’ın haklan, müftüler ve vakıflarla ilgili sözleşme imzalandı.

6 Mayıs: 31 Mart ayaklanması bastırıldıktan sonra kurulan yeni hükümette Talat Paşa (içişleri), Cavit Bey (Maliye) gibi İttihatçı bakanlar ilk kez görev aldı.

 

| >> Hangi Yıl Neler Oldu'ya Geri Dön! << |

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!