Yunus Emre Kimdir?

Tarih: 17 Ağustos 2012  |   Bölüm: Edebiyat  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

yunus emre kimdirAnadolu, Moğolların istilâsı, Beyliklerin kavgaları, bu keşâkeşin doğurduğu ahlâk buhranı, âsâyişsizlik, emniyetsizlik hengâmında iken Islâm, en büyük şairlerinden birini ortaya koyuyordu; Yunus Emre

Yunus Enıre’nin hayatı ve yaşadığı çağ hakkında bilinen hususlardan biri, Risâlet-ün-Nushiyye adlı eserini H.707/M. 1307-1308 tarihinde yazmış olmasıdır.

Eserini olgun ve iletlemiş bir yaşta yazdığı anlaşılan Yunus Emre, son zamanlarda bir mecmuada bulunan kayda göre, H.720/M. 1320-1321 tarihinde vefat etmiştir. Adnan S.Erzi’nin İstanbul Bayezit Devlet Kitaplağuıdaki bir mecmuada  bulduğu kayıt şöyledir: “Vefât-ı Yunus Emre, sene 720, müddet-i ömr 82” Bu sözlerden şâirimizin H.638/M. 1240-1241 yılında doğduğu ortaya çıkmaktadır.

Yunus Emre’nin şiirlerinde, bu tarihlerin doğru olduğunu gösteren bazı ip uçlan bulunmaktadır. Yunus, Mevlânâ Celâleddin’den şöyle bahsediyor:

Mevlânâ Hudâvendgâr bize nazar kılah

Anun görklü nazarı gönlümüz aynasıdur.

Mevlânâ sohbetinde saz’ıla işret oldı

Arif ma’niye taldı kim biledür ferişte.

  Yukarı çık!