Atmosferin Isınması ve Soğuması – 2

Tarih: 23 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

 width=Dağılma (difüzyon): Atmosferdeki parçacıklar ve gaz molekülleri, gelen ışının dalga boylan değiştirmeksizin çeşitli yönlere doğru dağılmasını sağlar. Güneş’ten gelip atmosfere çarpan güneş ışınlarının bir bölümü uzaya geri döner; atmosfere giren ışınların çoğunluğu atmosfer içerisinde farklı yönlere doğru yayılır.

Işınların dağılması; ışının dalga boyuna, ebadına, şekline, havadaki molekül­lerin bileşimine bağlı olarak değişim gösterir. Kısa dalga boylu ışınlar, uzun dalga boylulara göre daha fazla dağılmaya uğrar. Örneğin görünen ışık spektrumundaki mor ve mavi ışınların, portakal rengi ve kırmızımsı ışınlara göre daha fazla dağılmaya uğradığını gösterir.

Geçiş (transmisyon): Bir ışının pencere camı veya renksiz camlardan geçerek içeriye nüfuz etme olayıdır. Taş ve toprak gibi dünya yüzeyindeki maddeler, sıcaklığın geçmesi üzerinde az etkilidir. Örneğin toprak ve kayalar, yüzeyde güneş ışınlarını tutmalarına rağmen iç kesimlerine tümüyle geçmesini sağlayamaz. Buna karşılık su, güneş ışınlarının daha fazla geçmesini sağlar. Temiz sular, güneş ışınlarını kirli sulara göre daha fazla derinlere iletir.

Atmosferin Isınması ve Soğuması

Tarih: 23 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: 1 yorum  |   Yazar:

Sıcaklık enerjisi, bir yerden diğer bir yere radyasyon, kondüksiyon ve konvek­siyonla yayılır. Bu enerji ise emme (absorbsiyon), yansıma (refleksiyon), dağılma veya transmisyonla değişime ya da yer değiştirmeye uğrar.

Şimdi bu olayları teker teker ele alalım:

Radyasyon (Işın yayılması): Bilindiği gibi sıcaklık enerjisi, sıcaklık veren bir cisimden çevreye yayılır. Örneğin Güneş’ten çıkan kısa dalga boylu ışınlar, bir yüzeye çarptığında uzun dalga boyuna dönüşür; bu dönüşüm sırasında kısa dalga boylu ışında tutulan sıcaklık enerjisi, serbest hâle geçerek çevreye yayılır.

  Yukarı çık!