Atmosfer, Güneş Enerjisi, Radyasyon ve Sıcaklık Kuşakları

Tarih: 5 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

atmosfer, günş enerjisi, radyasyonDünyamız atmosfer tarafında çepeçevre sarılı durumdadır. Atmosferin katları, bu katların bir takım özellikleri vardır. Güneş enerjisi, günümüz için önemi fazlasıyla hissettiren bir enerji türüdür. Radyasyon ise, insanoğlunun doğayla bir bakıma savaşı sonucu ortaya çıkan zararlılar… Daha detaylı bilgi için konu başlıklarına tıklayabilirsiniz.

 

 

Atmosfer

Atmosfer Türleri, Kat(man)ları, Özellikleri

Atmosferin Isınması ve Soğuması

Atmosferin Isınması ve Soğuması – 2

Atmosferin Isınması ve Soğuması – 3

Atmosferin Isınması ve Soğuması – 4

Atmosferin Isınmasının Sonuçları

 

 

Güneş Enerjisi

Dünya Yüzeyinde Güneşlenme

Güneş’ten Gelen Enerjinin Atmosferdeki Kayıpları, Yansıma

 

 

Radyasyon

Radyasyon Bilançosu Tablosu

Yer Radyasyonu, Kısa Boylu Radyasyon Nedir?

 

 

Sıcaklık Kuşakları

Sıcaklık Dağılışını Etkileyen Faktörler

Sıcaklık Dağılışını Etkileyen Etmenler – 2

Rüzgarlar, Rüzgar Çeşitleri, Rüzgar Olayları

Koriolis Kuvveti ve Rüzgâr Üzerindeki Etkisi

Güneş’ten Gelen Enerjinin Atmosferdeki Kayıpları, Yansıma

Tarih: 23 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: 1 yorum  |   Yazar:

Güneş radyasyonu, atmosferin yoğun olan alt kesimlerinde yayılma ve dağıl­maya uğrayarak 0.4-0.7 mikron arasında uzun dalga boylu görülebilir ışığa dönü­şür. Özellikle Troposfer’de toz parçalarının olduğu yerlerde ışığın dağılması daha mükemmel olarak meydana gelir. Işığın bu dağılma olayına difüz refleksiyon (yansıma) denir. Dağılma ve yayılma sonucunda Güneş’ten gelen enerjinin bir bölümü tekrar uzaya dönerken bir bölümü de dünya yüzeyine ulaşır. Işında mey­dana gelen yansıma bazı renklerin değişmesini de sağlar.

Örneğin açık bir hava­daki mavi gökyüzü ve deniz mavi dalga boyundaki ışıkların yansımasıyla ilgilidir. Bunun yanında kırmızı dalga boylu ve kızılötesi (infrared) ışıklar daha az dağılmaya uğrar. Güneş ışıklarının batarken kırmızı olarak görünmesi, kırmızı ışıkların bir bölümünün doğrudan gelen ışığın saparak yansımasından kaynaklanır.

Atmosferin Isınması ve Soğuması – 4

Tarih: 23 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Hava alçaldığında ise ısınma meydana gelir. Örneğin Doğu Karadeniz kıyılarının bazı kış günleri sıcak olmasının nedeni, dağların yüksek kesimlerine doğru alçalanan havanın ısınmasından ileri gelir.

Alçalan hava kütlesinin sıkışması, artan basınç altında meydana gelen bir olaydır. Nitekim moleküllerin bir araya gelerek sıkışması, sıcaklığın yükselmesine neden olur. Buna ise adyabatik ısınma denir.

Saklı sıcaklık: Buzun suya, suyun buhara dönüşmesi ile fiziki bir değişim süreci meydana gelir. Bu değişimler, enerjinin depolanmasına veya depolanmış olan enerjinin açığa çıkmasına yol açar.

Atmosferin Isınması ve Soğuması – 3

Tarih: 23 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Konveksiyon (dikey yönde yayılma): Hareket eden cisimlerle sıcaklığın bir noktadan diğerine yayılması olayıdır. Burada sıcaklık yayılması, fiziksel olarak moleküllerin sıcak bir yerden soğuk bir yere hareketi ile gerçekleşir. Örneğin yanan bir ateşten sıcaklığın iletilmesi, ısınarak yükselen hava sayesinde olur. Başka bir ifade ile ısınan havanın genişleyerek yükselmesi, sıcaklığın dikey yönde yayıl­masını sağlar. Dikey yönde meydana gelen bu olaya konveksiyon, sıcaklığın yayılmasına ise konveksiyon yolu ile ısınma denir. Hatırlanacağı gibi sıvı ya da gazların etkisi ile yatay yönde olan sıcaklığın yayılmasına ise adveksiyon denir.

Kısaca, ısınarak yükselen havanın yerini çevreden gelen sıcaklığı düşük hava alarak dikey yönde bir hava sirkülasyonu ve buna bağlı olarak sıcaklık transferi meydana gelir. Konveksiyon yolu ile sıcaklık yayılması, Kuzey ve Güney yarım kürelerde yaz mevsiminde, tropikal bölgelerde ise yıl boyunca görülür.

  Yukarı çık!