Avusturya – Macaristan İmparatorluğu

Tarih: 28 Temmuz 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

avusturya macaristan imparatorluğu1699 Karlofça Antlaşması ile Macaristan, Habsburglarm yönetimindeki Avusturya’nın egemenliği altına girdi. 1806’da bazı topraklarını kaybeden Avusturya, 1815 Viyana Kongresi ile eski topraklarına kavuştu. Lombardia ile Venezia’yı ilhak etti.

Parma, Modena ve Toscana’ya arşidükler yerleştirerek, İtalya’da en etkili devlet durumuna geldi. Germanya Konfederasyonu’nda başlıca devleti oldu. 1846’da Başbakan Metternich tarafından tehlikeli görülen Krakow’daki küçük Polonya Cumhuriyeti, Avusturya’ya ilhak edildi. 1848 Macar isyanını. Rusya’nın yardımıyla bastırdı.

1859’da Fransa ile Piyemonte’ye yenilen Avusturya, Lombardia’yı İtalya’ya bıraktı. Bunu takiben Toscana, Parma ve Modena, Piyemonte’ye katıldılar. 1866’da Prusya’ya yenilen Avusturya, Macarlarla ilişkilerini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı. 1867’de imzalanan bir uzlaşma antlaşması ile Macaristan, tarihsel sınırları içinde yeniden krallık oldu.

8 Haziran 1867’de Avusturya İmparatoru Franz – Joseph. Budapeşte’de Macaristan krallık tacını giydi. Böylece, Avusturya – Macaristan İmparatorluğu kurulmuş oldu. 1908‘de Bosna- Hersek’i ve Yenipazar’ı topraklarına katan Avusturya – Macaristan İmparatorluğu, I. Dünya Savaşı sonucunda parçalandı.

I. Dünya Savaşı’mn son günlerinde Prag’da Çekoslovakya. Zagreb’de Sırp – Hırvat – Sloven (Yugoslavya) devletlerinin kurulduğu ilân edildi (29 Ekim 1918). Bunun üzerine Avusturya Almanları da 30 Ekim 1918’de Avusturya Cumhuriyetini kurdular. Kasım ayı ortalarında Macarlar da cumhuriyet ilân edince, Avusturya – Macaristan İmparatorluğu parçalandı.

Viyana Kongresi

Tarih: 27 Temmuz 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Viyana Kongresi1815 Waterloo Savaşı’nda Napolyon’u yenilgiye uğratan devletler Avrupa’nın geleceğini belirlemek amacıyla “Viyana Kongresi” ni topladılar (1815). Bu kongreye Osmanlı İmparatorluğu hariç bütün Avrupa devletleri katıldı. Bununla beraber; İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya, Kongreyi yönlendiren devletler oldular. Viyana kongresi’nde, Avrupa devletlerinin sınırları yeniden çizildi. Fakat, sınırların çizilmesinde din, dil, milliyet öğeleri dikkate alınmadı. Bu nedenle Avrupa’da barış ve huzur sağlanamadı. Kongrede alınan kararlara göre:

İngiltere: Malta ve Yedi Yunan adasını aldı.

Rusya: Finlandiya ve Varşova Büyük Dükalığı’nı aldı.

Avusturya: Doğu Galiçya, Lombardia, Venedik, Parma. Modena ve Toskana’yı aldı.

Prusya: Pozen Bölgesi’ni, Saksonya’nın 2/5’sini ve Vestefalya’mn büyük bir kısmım aldı.

Ren Konfederasyonu: 38 devletli “Germanya Konfederesyon” haline getirildi.

Belçika – Hollanda: İki ülke birleştirilerek “Peyba” adıyla eni bir krallık kuruldu.

İsveç – Norveç: İki ülke birleştirilerek tek bir krallık haline getirildi

  Yukarı çık!