Kültürel Fonksiyonlara Göre Kent Tipleri

Tarih: 25 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Kültür hizmetleri de bazı kentlerin gelişme ve önemlerini devam ettirme yönünde önemli ölçüde rol oynamaktadır. Bu gruba giren başlıca kentler şunlardır:

kültürel fonksiyonlara göre kentler1. Dinî kentler: Sadece bir yöredeki halktan ziyade oldukça geniş bir sahayı etkisi altında bulunduran ve din” hizmetler sunan kentlerdir. Dinî fonksiyona sahip olan kentlere din’ görevini yerine getirmek isteyen çok sayıda insan gelmektedir.

Örneğin, İslâm dini için kutsal sayılan Mekke şehri, her yıl hac mevsiminde binlerce müslüman tarafından ziyaret edilerek hac farlzesi yerine getirilmektedir. Türkiye’de Didim, Efes, Afrodisyas, Hırlstiyanlar tarafından kutsal sayılan ve ziyaret edilen merkezler hâlinde idi.

Tibet’te 3800 m yüksekliğindeki Lhasa, kent özelliğini Budizmin merkezi olması nedeniyle kazanmıştır.

2. Üniversite kentleri: Üniversite, çeşitli bilim dallarında eğitim-öğretim ve araştırmanın yapıldığı ve bu nedenle on binlerce öğrenci ve binlerce araştırıcının toplandığı merkezlerdir.

Üniversiteler, sadece o bölge ve yörenin insanlarını değil, çeşitli bölge ve ülkelerden gelen insanları toplayan bilimsel merkezlerdir. Esasen üniversite, dünyanın her tarafından geien öğrenci ve araştırıcıların toplandığı yer anlamındadır. Bu merkezler, fizikî yönden diğer kentlerden ayrılır. Üniversite kentlerinde çeşitli eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yapıldığı bina, laboratuar, anfi, kültür sarayları, öğretim elemanlarına ait lojman ve öğrenci yurtları, çeşitli sportif tesisler bulunur. Bu kentlerin geçmişi, özellikle Avrupa’da 8. yüzyılın başına kadar dayanır. 19. asırdan itibaren de ABD’de üniversite kentleri görülmeye başlamıştır.

Gerçek üniversite kentleri, dünya ölçüsünde ünlü birer bilim merkezleridir. Uluslararası ölçüde ün yapmış ve gerçek anlamda üniversite kentleri; Almanya’da Heidelberg, Gottingen, Erlangen, Tübingen, Marburg ve Bochum-Querenburg, İtalya’da Pisa ve Bologna, Ispanya’da Salamanca, Portekiz’de Coimbra, Birleşik Krallık’ta Oxford ve Cambridge, İsveç’te Lund ve Uppsala, Danimarka’da Aaarhus, Belçika’da Louvain, ABD’de Princeton, Washington D.C.’dir.

Üniversite kentlerinin geçmişi çok eskiye dayanır. Meselâ Almanya’daki üniversite kentlerinin çoğunun kuruluşu 14, 15. ve 16. yüzyıllara dayanır, ispanya’da Salamanca 1243’te, İtalya’da Bologna 1088’de, Ingiltere’de Cambridge ve Oxford üniversiteleri 13. yüzyılda kurulmuştur. Dublin’deki Trinity Colleque (Foto 76), Belfasta’ki Queen üniversiteleri de ilk kurulan üniversiteler arasındadır.

Üniversite kentlerinin diğer bir özelliği de ulusal ve özellikle uluslararası alanda yapılan kongre, konferans, seminer, sempozyum, festivallere sahne olması, çeşitli ülkelerden yüzlerce ve hatta binlerce bilim adamı ve araştırıcının kongreler dolayısıyla biraraya gelmesidir.

  Yukarı çık!