Uluslararası Kuruluşlar (Uluslararası Kurumlar)

Tarih: 17 Ağustos 2012  |   Bölüm: Bilgisaçar  |   Yorumlar: 1 yorum  |   Yazar:

uluslararası kuruluşlar kurumlar1) Birleşmiş Milletler

I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyada barışı sağlamak amacıyla Milletler Cemiyeti kurulmuştur II. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla bu örgüt feshedilmiş, milletlerarası barışı sağlamak, sorunları dostça çözmek amacıyla 1945 yılında daha kapsayıcı bir örgüt olan Birleşmiş Milletler kurulmuştur. Türkiye BM anlaşmasını 1945 yılında onaylamıştır. Birleşmiş Milletlere 192 üye ülke vardır. Merkezi New York’tadır.

2. Dünya İşçi Sendikaları (WFTU) (World Federation of Trade)

Uluslararası nitelikli işçi örgütlerinden 1945 yılında çeşitli ülkelerin sendikalar arasında bir dayanışma oluşturmak amacıyla 54 ülkeden sendikaların katılmasıyla kurulmuştur Soğuk Savaş koşullarından doğan bazı anlaşmazlıklar dolayısıyla, ABD, İngiltere ve başka bazı ülkelere ait sendikalar örgütten ayrılarak Ulusararası Hür Sendikalar Konfederasyonu nu oluşturmuşlardır.

Örgütün başlıca dört organı bulunmaktadır:

a) Dört yılda bir toplanarak örgütün genel politikastnı ve diğer organlarını belirleyen Dünya Sendikalar Kongresi.

b) Üye ülkelerin delegelerinden oluşan ve yılda bir defa toplanan ve Büro’nun sunduğu raporlar değerlendirmek, bütçeyi kabul etmek. Örgütün Genel Sekreterini seçmek gibi görev yetkileri bulunan Genel Konsey.

c) Yılda üç defa toplanarak örgütün fiili politikasını yöneten Büro.

d) Bir Genel Sekreter ile beş yardımcıdan oluşan ve örgütün çok yönlü faaliyetleri ile ilgilenen Sekreterya. WFTU’nun merkezi Prag’da bulunmaktadır.

3. Dünya Bankası

Resmi adı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’dır.

BM bünyesinde faaliyet gösterir. 1944 yılında Uluslararası Para Fonu (IMF) ile birlikte kurulmuştur. Dünya Bankası gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere kalkınma amaçlı proje program karşılığında kredi veren bir bankadır. Kuruluşun merkezi ABD’nin başkenti Washington’dadır.

  Yukarı çık!