Türkmenler (Türkmen Türkleri)

Tarih: 15 Kasım 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

türkmenler türkmen türkleriKadim insanlığın maddi medeniyet ve kültür merkezlerinden biri olan bugünkü Türkmenistan, Hazar denizinin doğu sahilinden Ceyhun ırmağı kıyılarına, güneyde Kcpet-dağ’mdan kuzeydeki Kazakistan ovası ile Kara-Kalpak vahasına ve Özbekistan Cumhuriyetinin Harezm eyaletine kadar uzanmaktadır. Yüzölçümü 484.800 kilometrekare olan bu Türkmen ülkesi, jeopolitik durumu itibariyle. Kazakistan, Özbekistan, Kara-Kalpak, Afganistan ve İran gibi Türk-İslâm ülkeleriyle çevrilmiş bulunmaktadır. Bugünkü Sovyet devlet teşkilâtına göre Sovyet Sosyalist Türkmen Cumhuriyeti statüsüne tâbidir.

İç idare yapısı yönünden Türkmenistan beş esas bölgeye ayrılmaktadır.’ Bu taksimat, ülkenin hudutları içerisine aldığı muazzam Kara-Kum, Kızıl-Kurn gibi verimsiz kumluk sahalar yüzünden, meskûn yerler üzerine tertiplenmiştir. Coğrafik silsile üzerine bunlar; Aşkabad; Krasnovoösk – Kızılsu; Merv = Man; Çareou ve Taşauz bölgelerinden ibarettir. Her bölgenin kendine göre, şehir, köy, meskûn yerleri vardır.

  Yukarı çık!