Türklerin Anadolu’ya Yerleşmesi

Tarih: 14 Aralık 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

türklerin anadoluya yerleşmesiOğuzların, Çağrı beg ile 1018 de, başlayan ve Selçuklu imparatorluğunun kuruluşuna, 1040 yılına, kadar devam eden ilk akmları devri bir keşif hareketinden ileri tarihî bir mâna taşımaz. Fakat Büyük Selçuklu devleti’nin kuruluşundan Malazgirt zaferine kadar süren otuz (1040-1071) yıllık devrede kesifleşen Türk gaza ve savaşları Anadolu’da Bizansıri mukavemetini kırma ve bu ülkede yurt kurma bakımından büyük bir ehemmiyet arzeder. Gerçekten kuruluşundan beri Selçuklu imparatorluğunu uğraştıran en mühim meselelerden biri kendi beyleri idaresinde müstakil hareket eden, yurt bulmak ve sürülerini beslemek zorunda kalan Türkmen boyları idi. Tuğrul bey, Alp Arslan ve Melikşâh gibi ilk büyük sultanlar Türkmen muhâcirlerin Anadolu’ya sevk ederken hem İslâm ülkelerini onların akmlardan ve devleti asayişsizlikten kurtarıyor, hem urugdaşlarma yurt buluyor ve hem de Bizans’a karşı bir kuvvet kazanıyorlardı. Anadolu’nun fethi ve türkleşmesi bu siyâset ve zaruretlerin bir neticesi olarak gerçekleşmiştir. Böylece Anadolu otuz sene Türk nüfusu baskısına uğramış ve gazalarına sahne olmuştur. Bazan Selçuk ordularının himayesinde, bazan müstakil gruplar halinde sefer yapan ve her yıl biraz daha ilerileyen Türkmenleı* Azerbaycan’dan Şarkî, Orta ve Garbî Anadolu’ya kadar yayılıyorlardı. Bununla beraber Türk-menler Malazgirt zaferine kadar, henüz bu ülkede emniyetle oturamamışlardı. Zira yapılan bunca fetih ve ilerilemelere rağmen Anadolu’da pek çok müstahkem şehir ve kale arkada kalıyor; mahallî Bizans garnizonları veya İmparatorluk orduları da sık sık Türkmenleri takip ediyordu. Bu sebeple Türkmenler fetih ve istilâlarını yaptıktan sonra sıkışınca Azerbaycan ve İran’a dönüyor; bazan da Irak ve Suriye taraflarına çekiliyorlardı.

  Yukarı çık!